Sprievodca - Znalostní testy a psychologické testy

Náhodné zobrazovanie otázok a stránok

Špecifickým typom dotazníka sú dotazníky pripravené pre potreby testov na kontrolu vedomostí, kvízov alebo e-learningu používaných v školách alebo na vysokých školách. To isté platí, ak chceme, aby prieskumy obsahovali náhodný prvok – z akéhokoľvek dôvodu. V takýchto prípadoch odporúčame použiť funkciu náhodných otázok z dostupného rozsahu a použiť možnosť náhodného poradie otázok. To je obzvlášť užitočné pre testy znalostí, pretože Vám to umožňuje výrazne znížiť pravdepodobnosť podvodu. Pri použití tejto možnosti sa otázky prieskumu zobrazia vždy v inom poradí zakaždým pri jeho vypĺňaní, alebo budú otázky náhodne vyberané z väčšieho rozsahu.

Ako nastaviť náhodné zobrazenie otázok/stránok z väčšieho rozsahu?

Ak máte pripravený vedomostný test, ktorý má napr. 50 otázok, môžete každému respondentovi zobraziť náhodne iba 20 unikátnych otázok. Za týmto účelom vytvorte dotazník s 50 otázkami a na každú stránku umiestnite jednu. V závislosti na potrebe unikátnosti testu môžete na jednu stránku umiestniť aj viac otázok. K testu môžete tiež pridať vstupnú stránku a záverečnú stránku, ktoré sa nebudú do náhodného zobrazovania počítať.

1.) Akonáhle budete mať vytvorený obsah testu, prejdite do hlavného menu Nastavenia a v ňom do časti „Akcia počas vyplnenia” a tu aktivujte prvú možnosť „Spustiť náhodnosť”.

2.) V novo otvorenom menu vyberte, akým spôsobom majú byť náhodne vybrané otázky v teste zobrazené, možnosti sú:

  • „Zobraziť v náhodnom poradí stránky v rozsahu zo stránky č. XY do stránky č. XY” – touto možnosťou stanovujete presný rozsah strán (a ich otázok), ktoré sa budú náhodne zobrazovať každému respondentovi.
  • „Zobraziť v náhodnom poradí iba XY stránok v rozsahu zo stránky č. XY do stránky č. XY” – výberom tejto možnosti stanovujete počet stránok zo všetkých dostupných stránok v teste, ktoré budú náhodne vyberané a následne stanovujete ich rozsah (analogicky s prvou možnosťou).

3.) Po vykonaní potrebných zmien všetko uložte kliknutím na tlačidlo „Uložiť” na spodku stránky.

Kombinácia s možnosťou: náhodné poradie zobrazenia otázok na stránke

V závislosti na potrebe, je tu možnosť kombinácie vyššie uvedených možností s náhodným poradím zobrazených otázok na stránke. Táto funkcia dáva zmysel predovšetkým v prípadoch, kedy je v našom záujme zobraziť v teste na jednej stránke viac ako jednu otázku.

1.) Na aktiváciu tejto možnosti prejdite do hlavného menu Tvorba a v ňom po jeho pravej časti kliknite na tlačidlo „Náhodné poradie”.

2.) V novo otvorenom menu aktivujte možnosť „Náhodné poradie otázok na stránke”.

Na čo pamätať?

  • V závislosti od nastavenia Vášho testu, respondenti uvidia rôzne typy otázok, počet celkových vyplnení pri každej jednotlivej otázke sa v súhrnných výsledkoch testu môže líšiť.
  • Pretože sa náhodne zobrazujú stránky dotazníka a nie jednotlivé otázky, je nutné dotazník vytvoriť tak, aby bola vždy otázka na svojej stránke.
  • Na náhodne zobrazované stránky nemôžeme použiť filtrujúci otázky. Aby takéto presmerovanie fungovalo, musí sa stránky zobrazovať poporiadku.

Pomohol Vám tento článok?

Ďakujeme za odpoveď