Sprievodca - Znalostní testy a psychologické testy

Časový limit vyplnenia

Ak chcete, aby bol prieskum alebo test dokončený v určitom čase, alebo ak má každá stránka prieskumu alebo testu časový limit na jeho dokončenie, môžete použiť funkciu „Časový limit vyplnenia”. Táto funkcia umožňuje nastaviť časový limit pre konkrétny rozsah stránok i pre celý prieskum. Okrem toho je možné nastaviť tento limit tak, aby bol počítaný pre každú stránku prieskumu samostatne alebo aplikovaný na konkrétny rozsah prieskumu.

Táto funkcia je užitočná najmä v prípade testov vedomostí, v súťažiach, e-learningových kurzoch, alebo v školách, pretože umožňuje vopred určiť, koľko času môže daný respondent stráviť jednou otázkou/stránkou alebo celým testom.

V prípade stránky s časovým limitom zahŕňa test počítadlo (v pravom hornom rohu), ktoré odpočítava zostávajúci čas do odpovede.

V prípade, keď sa na stránke nachádza niekoľko otázok a limit pre vyplnenie uplynie, už udelené odpovede sa uložia a zobrazí sa ďalšia stránka (ak je nastavený limit pre každú stránku), alebo bude dotazník ukončený (ak je limit nastavený pre celý dotazník).

Ako nastaviť časový limit vyplnenia pre celý dotazník?

1.) Po pripravení obsahu testu prejdite do hlavného menu Nastavenia, kde v sekcii „Časový limit vyplnenia” aktivujte možnosť „Nastaviť časový limit vyplnenia”.

2.) V nasledujúcej časti „Rozsah časového limitu” aktivujte možnosť „Pre celý dotazník” a v časti „Nastavenie časového limitu” vyberte, či sa má limit počítať pre celý uvedený rozsah alebo pre každú stránku oddelene.

3.) Nakoniec zadajte časový limit v sekundách, napr. 3600 sekúnd je 1 hodina.

V prípade limitu počítaného pre vybraný rozsah stránok je možné formulovať správu, ktorá sa zobrazí respondentovi po uplynutí časového limitu – predvolená správa je „Časový limit vyplnenia bol prekročený”.

4.) Pre uloženie zmien kliknite na tlačidlo „Uložiť” na spodku stránky.

Ako nastaviť časový limit vyplnenia pre celý dotazník?

1.) Po pripravení obsahu testu prejdite do hlavného menu Nastavenia, kde v sekcii „Časový limit vyplnenia” aktivujte možnosť „Nastaviť časový limit vyplnenia”.

2.) V nasledujúcej časti „Rozsah časového limitu” aktivujete možnosť „Pre vybraný rozsah strán” a z dostupných možností vyberte čísla strán (od – do).

Ak sa má limit počítať pre každú stránku zvlášť, v časti „Nastavenie časového limitu” vyberte „Počítaný pre každú stránku oddelene”. Vďaka tomu bude mať každá strana z vybraného rozsahu svoj vlastný časový limit. Nakoniec zadajte požadovaný časový limit v sekundách, napr. 3600 sekúnd je 1 hodina.

3.) Pre uloženie zmien kliknite na tlačidlo „Uložiť” na spodku stránky.

Na čo pamätať?

  • Nezabudnite nastaviť časový limit podľa počtu a zložitosti otázok. U otvorených otázok môžu respondenti potrebovať viac času na formuláciu odpovede než na otázky uzavreté.
  • Test sa pred spustením oplatí najskôr vyskúšať, aby ste zistili či nie sú časové limity príliš krátke.

Pomohol Vám tento článok?

Ďakujeme za odpoveď