Sprievodca - Widget na www stránky

Pravidlá zobrazenia widgetu

K správnemu fungovaniu widgetu stačí stiahnuť skript a umiestniť ho na stránku. Všetky pravidlá, podľa ktorých sa má widget zobrazovať, môžete nastaviť pomocou rozhrania.

Pravidlá zobrazenie widgetu

Po zakončení pridávania otázok widgetu kliknite na „Pridať novú sadu pravidiel” (2) v záložke „Zber” (1).

1

Po vybraní tejto funkcie sa objaví okno s podmienkami zobrazenia.

2

Umožňuje nám konfiguráciu pravidiel, ktorých splnenie umožní zobrazenie widgetu.

Dostupné sú nasledujúce pravidlá:

  • URL adresa stránky obsahuje

Pravidlo zaisťuje, že sa widget objaví len v prípade, ak sa v URL adrese stránky bude nachádzať vybrané slovo.

Požadovanú frázu zapíšte do poľa, ktoré sa objaví po vybraní funkcie „URL adresa stránky obsahuje” (3). Napríklad, ak bude slovom – cenník, tak sa widget objaví jedine v prípade, že používateľ príde na stránku: www.netquest.sk/cenik, alebo www.netquest.sk/cenik-sluzeb.

UPOZORNENIE:

Pokiaľ nebude zadaná žiadna frázy/URL, bude sa widget objavovať všade tam, kde je vložený jeho skript.

3

  • Čas na aktuálnej stránke je minimálne

Vďaka tomuto pravidlu sa môžete uistiť, že widget sa zobrazí až vtedy, kedy užívateľ strávi na stránke nejaký čas.

Čas zadávame v sekundách a zapisujeme ho do poľa vedľa vybranej funkcie (4). Ak pole ponecháme prázdne, tak je ako predvolená hodnota nastavená 0, čo znamená, že widget sa objaví okamžite po návšteve stránky.


4

  • Čas na celej stránke je minimálne

Podobne ako v predchádzajúcom prípade, toto pravidlo nám umožňuje definovať čas, po akom sa widget objaví. Ale v tomto prípade je braný na zreteľ celkový čas návštevy strávený na stránkach a nie len na jednej podstránke.

Opäť zadáme čas v sekundách do zodpovedajúceho poľa (5), defaultná hodnota je 0, čo znamená, že sa widget objaví okamžite.


5

  • Užívateľ navštívil minimálne

Pravidlo umožňuje nastaviť počet podstránok danej stránky, ktoré musí užívateľ najskôr navštíviť, aby sa widget zobrazil. Znamená to, že widget sa objaví až vtedy, ak používateľ navštívi napr. 5 podstránok.

Počet potrebných stránok zapíšeme do poľa vedľa vybraného pravidla (6), defaultná hodnota je 0, či ak widget sa bude objavovať od začiatku.


6

  • Užívateľ chce opustiť stránku

Vďaka tomuto pravidlu zobrazíte užívateľovi widget až v momente, keď bude chcieť opustiť stránku – ak vyjde kurzorom myši mimo hornú lištu zobrazenej stránky.

7

Spájanie pravidel

Všetky uvedené pravidlá môžete medzi sebou spájať. Vďaka tomu máte istotu, že sa widget zobrazí napr., keď bude splnená minimálne jedna podmienka alebo všetky podmienky.

Podmienky môžete kombinovať v rámci jednej sady, alebo v rámci niekoľkých sád.

V prípade jednej sady stačí kliknúť na ikonu „Pridať ďalšiu podmienku” (7) a následne vybrať požadovanú podmienku.


8

Po vybraní podmienky sa stačí rozhodnúť, či k zobrazeniu widgetu stačí splniť jednu z vybraných podmienok alebo musia byť splnené všetky podmienky.

Ak chcete spojiť niekoľko sád, musíte kliknúť na „Pridať novú sadu pravidiel” (8).


9

Umožňuje nám to pridanie ďalšej sady podmienok, ktoré môžu byť ľubovoľne definované.

10

Po pridaní niekoľkých sád podmienok, je možné nastaviť, či pre zobrazenie widgetu je nutné splniť všetky sady, alebo len jednu z nich.

Funguje to v podstate rovnako ako v prípade podmienok jednej zostavy. Vyberte zodpovedajúci správanie dodatočného pole, ktoré sa objavia nižšie pod vytvorenými sadami (9).

11

Vo vyššie uvedenom príklade sa widget zobrazí, ak používateľ strávi na stránke najmenej 5 minút a chce ju opustiť alebo ak v čase svojej návštevy navštívil 5 podstránok danej stránky.

Pomohol Vám tento článok?

Ďakujeme za odpoveď