Sprievodca - Widget na www stránky

Nastavenie widgetu a jeho vzhľad

V tomto článku nájdete informácie ohľadom dostupných funkcií v „Nastavenie widgetu” a „Vzhľad widgetu”.

Nastavenie widgetu

Nastavenie widgetu nám umožňuje doladiť vzhľad a správanie widgetu, podľa Vašich potrieb. Po skončení pridávania otázok, vyberte „Nastavenie widgetu” (2), v záložke „Vytváranie” (1).

1

Dostupné sú nasledujúce nastavenia:

 • Hlavička (3)

Funkcia nám umožňuje zadať názov, ktorý sa bude zobrazovať v hornej lište widgetu. Oplatí sa napísať niečo zaujímavé, aby chcel používateľ dotazník vyplniť, napr. „Váš názor je pre nás dôležitý”, alebo „Vyplňte dotazník”.

Funkcia „Nastaviť interný názov ktorý bude viditeľný len pre mňa” (4), Vám umožňuje nastaviť dodatočný názov, ktorý uvidíte iba Vy v administratívnom paneli.

2

 • Po vyplnení

V tomto poli sa môžete rozhodnúť čo sa stane po vyplnení widgetu užívateľom.

Vďaka funkcii „Odoslať potvrdenie o vyplnení na e-mailovú adresu” (5) sa môžete rozhodnúť, že po každom vyplnení na danú adresu príde e-mail, potvrdzujúci tento fakt.

Funkcia „Generovať a zobraziť unikátny kód” nám umožní zobraziť respondentovi unikátny kód, vďaka ktorému ho budeme môcť spárovať s vyplnením.

3

 • Akcia po vyplnení

Podobne ako vyššie uvedené funkcie, umožňuje definovať chovanie widgetu po skončení vypĺňania dotazníka.

Po vybraní „Zobraziť stránku s poďakovaním” (7) sa respondentovi po vyplnení dotazníka zobrazí Vaše poďakovanie.

Funkcia „Presmerovať na externú adresu” (8) umožňuje respondenta presmerovať na ľubovoľnú URL adresu.

Posledná funkcia je „Presmerovať na dotazník” (9) – Funkcia nám umožňuje presmerovanie na plnohodnotný dotazník na našich stránkach. Vďaka tomu môže widget slúžiť ako pozvánka na vyplnenie dotazníka. Dotazník môžete vybrať z roletky.


4

 • Po presmerovaní na dotazník, pokračujte vo výskume

Pole sa objaví jedine, keď je v časti „Akcia po vyplnení” vybraná funkcia „Presmerovať na dotazník”. Vďaka nižšie uvedeným funkciám môžete vybrať, akým spôsobom bude novo otvorený dotazník prezentovaný.

Funkcia „Na novej záložke prehliadača (okna)” (10) umožňuje zobraziť dotazník, na ktorý presmeruje náš widget, v novej záložke prehliadača/okna. Umožňuje nám to jednoduchý prechod medzi dotazníkom a aktuálne prehliadanou stránkou. Túto funkciu odporúčame využívať najmä v prípadoch dlhších a zložitejších výskumov.

Výberom funkcie „Na vrstve webovej stránky” (11) sa dotazník zobrazí na vrstve nad aktuálnou stránkou. Rozmer vrstvy je možné definovať pomocou políčok „Šírka vrstvy” a „Výška vrstvy”, kam zapisujeme rozmer v pixeloch.

5

 • Akcia počas vyplnenia

Funkcia „Nastaviť náhodnú sekvenciu stránok z nasledujúceho rozsahu” (12) nám umožňuje zapnutie náhodného zobrazovania stránok. Znamená to, že stránky widgetu z vybraného rozsahu, vďaka roletkám (13), budú zobrazované zakaždým náhodne.
6

 • Rozmery

Tieto polia nám umožňujú definovať veľkosť widgetu tým, že zadáme rozmery výšky a šírky v pixeloch.

Funkcia „Automaticky prispôsobiť výšku zobrazenému obsahu” (14) zaručí, že výška widgetu bude stránke prispôsobená automaticky. Odznačenie tejto funkcie a nastavenie výšky napevno, môže mať za následok to, že v prípade widgetu s väčším počtom stránok sa objaví posuvník, alebo prázdne miesto okolo tlačidla.

7

 • Pozícia

Umožňuje nám to nastaviť zobrazenie widgetu napravo, naľavo, alebo uprostred webstránky (15).

8

 • Lokalizácia

Umožňuje nám to nastaviť jazyk, v ktorom bude interfejs widgetu a tlačidlo „Ďalší”.

9

Vzhľad widgetu

 • Po zakončení pridávania otázok, vyberte „Vzhľad widgetu” (2) v záložke „Vytváranie” (1).
  10

Táto funkcia nám dovoľuje prispôsobiť widget farebne tak, aby sa hodil k webovej stránke, na ktorej bude umiestnený. Prípadne môžeme upraviť vzhľad podľa firemných farieb. Ak chcete, aby mal widget dobré výsledky, pamätajte na nastavenie kontrastných farieb, ktoré nemusia byť práve zhodné so stránkou.

 • Aby ste pridali vlastný vzhľad, musíte kliknúť na „Vytvoriť vzhľad” (3).

11

 • Následne kliknite do jednotlivých polí, ktoré chcete editovať (4). Môžete zmeniť farbu týchto elementov: pozadie hlavičky, textu hlavičky, pozadia widgetu, otázky, odpovede, pozadia tlačidlá a textu tlačidla.

12

 • Po kliknutí do textového poľa, sa Vám otvorí paleta farieb (5), ktoré môžete využiť.

Prípadne môžete miesto výberu zadať priamo Hexa kód (6).

13

Pomohol Vám tento článok?

Ďakujeme za odpoveď