Sprievodca - Tvorba dotazníku

Zmena poradia otázok alebo stránok dotazníka

Vytvorili ste celý dotazník, ale zistili ste, že poradie otázok nie je správne? V dotazníku to môžete ľahko zmeniť. Správne poradie otázok a jasné rozloženie prieskumu na stránky môže mať pozitívny vplyv na prehľadnosť prieskumu, jeho „prívetivosť” a jednoduchosť jeho vyplnenia respondentom.

Ako zmeniť poradie strán/otázok?

1.) Vyberte zodpovedajúci dotazník a prejdite do hlavného menu Tvorba. V jeho pravej hornej časti sa nachádzajú dve tlačidlá „Zmeniť poradie stránok” a „Zmeniť poradie otázok”.

2.) Kliknite na príslušné tlačidlo a pomocou funkcie uchopiť a presunúť presuňte vybranú otázku/stránku na požadované miesto v dotazníku.

3.) Akonáhle budete mať poradie v požadovanej podobe, potvrďte zmenu kliknutím na tlačidlo „Ukončiť zmenu poradia stránok/otázok”.

Na čo pamätať?

  • Poradie otázok/stránok je vhodné nastaviť logicky a prehľadne, pretože to má vplyv na prehľadnosť dotazníka.
  • Zmenu poradia otázok/stránok môžete vykonať kedykoľvek.
  • Pomocou zmeny poradia stránok môžete prenášať otázky medzi stránkami.

Pomohol Vám tento článok?

Ďakujeme za odpoveď