Sprievodca - Tvorba dotazníku

Vytvorenie nového dotazníka

Netquest platforma umožňuje tvorbu rôznych typov dotazníkov. Každý typ sa líši špecifickým spôsobom využitia. K väčšine výskumov sa Vám bude hodiť klasický Dotazník. Ak chcete vykonať vedomostné, alebo psychologické testy, vyberte Užívateľský test. Naproti tomu, ak chcete svojich užívateľov zaujať, odporúčame populárny typ Widget.

  • Dotazník je klasickým výskumom názorov na dané otázky. Získané výsledky z udelených odpovedí sú prezentované počtom a percentami. Ak si nie ste istí čo vybrať, vyberte dotazník. Hodí sa pre 95% výskumov.
  • Užívateľský test je dotazník s možnosťou pripísania bodov k jednotlivým odpovediam. Na základe získaného počtu bodov je vypočítavaný konečný výsledok. Je to výhodné hlavne pre HR oddelenie, ktoré môže merať rôzne osobnostné rysy, alebo iné formy hodnotenia. Okrem toho je v tomto type výskumu možné definovať merateľné vlastnosti a následne nastaviť zodpovedajúcu interpretáciu výsledkov, ktorá bude výsledkom celého výskumu.
  • Widget je populárny, avšak málo invazívnou formou dotazníka pre Vašu webovú stránku. Widget sa môže objaviť v akomkoľvek nastavenom momente a na základe širokého výberu rôznych podmienok. Vždy bude obsahovať len jednu otázku, aby nezaberal na obrazovke príliš veľa miesta. Ak budete chcieť rozvinúť tému výskumu začatého vo widgete, môže výskum pokračovať v plnohodnotnom dotazníku. Dotazník v predvolenom nastavení zobrazia po pravej spodnej strane webovej stránky.

Ako pridať dotazník (vytvoriť nový projekt)?

Po prihlásení do svojho účtu kliknite na tlačidlo „Vytvoriť nový projekt” v pravom hornom rohu používateľského rozhrania. Otvorí sa ponuka umožňujúca voľbu typu dotazníka.

Nový dotazník vytvoríte výberom „Vytvoriť nový dotazník”, zadaním názvu dotazníka a kliknutím na tlačidlo „Pridať”.

Spoločne s vybraním typu dotazníka sa zobrazia dodatočné možnosti, ako sú kopírovanie existujúcich dotazníkov alebo výber z už predpripravených šablón. Ak chcete využiť niektorú z týchto operácií, vyberte ju a z roletkového menu zvoľte zodpovedajúce dotazník.

Na čo pamätať?

  • Je dôležité, aby dotazník zodpovedal jeho téme (uľahčuje to tvorbu a následnú analýzu).
  • Názov dotazníka by mal byť krátky a obsahovať čo najmenší počet slov
  • Názov by nemal obsahovať časť textu pozvánky na vyplnenie dotazníka. Tie pridáte až v nasledujúcich krokoch behom vytvárania dotazníka.

Pomohol Vám tento článok?

Ďakujeme za odpoveď