Sprievodca - Tvorba dotazníku

Výsledky testu a spätná väzba pre respondenta po vyplnení dotazníka

Tento modul platformy Netquest je vhodný napr. v prípade vytvárania vedomostných/znalostných testov. Umožňuje respondentovi zoznámiť sa s úrovňou jeho vlastných vedomostí o študovanej téme. Respondentovi je možné zobraziť výsledky testu spolu s ich interpretáciou, napríklad „Výsledok testu: 48/50 bodov. Gratulujeme! Skvelý výsledok. „

O téme testov a spätnej väzbe sme písali na na našom blogu:

Ako respondentovi zobraziť výsledky po ukončení testu?

1.) Vytvorte test (pozrite sa ako), nadefinujte jeho obsah (pozrite sa ako) a priraďte body k jednotlivým odpovediam (pozrite sa ako).

2.) Prejdite do hlavného menu Nastavenia a tu sa posuňte do časti „Po vyplnení”, v ktorej aktivujte možnosti „Zobraziť spätnú väzbu po vyplnení dotazníka” a „Respondenti môžu stiahnuť svoje odpovede ako súbor” – vybraním tejto možnosti aktivujete ďalšie dodatočné pod možnosti .

3.) Kliknite na tlačidlo „Uložiť” sa spodku stránky. Po úspešnom uložení zmien automaticky aktivujete nový modul „Spätná väzba”, ako je vidieť na obrázku vyššie. Prejdite do tejto záložky.

4.) AK je váš test rozdelený na témy skúmajúce rôzne oblasti, pomocou tlačítka „Pridať novú vlastnosť” vytvorte potrebný počet vlastností (napríklad veda, morálka, atď.).

5.) Zadajte názov vytváranej vlastnosti a označte odpovede v konkrétnych otázkach vzťahujúce sa k vytvorenej vlastnosti.

6.) Uložte vlastnosť kliknutím na tlačidlo „Uložiť” a vráťte sa do záložky „Spätná väzba”, alebo kliknite na tlačidlo „Uložiť a pridať nasledujúce” pre pridanie ďalšej vlastnosti.

7.) Kliknite na tlačidlo „Pridať novú spätnú väzbu”, zobrazí sa vám nasledujúce stránka:

Na této stránce:

  • Pomenujte vytvorenú informáciu (napr. výsledok znalostí)
  • Zadajte podmienky aké musia vlastnosť spĺňať pre zobrazenie spätnej väzby respondentovi: a) vyberiete vlastnosť (napr. mestá), b) vyberiete podmienku výsledku vlastnosti (priemer alebo súčet), c) vyberte matematický operátor, ktorým sa má podmienka riadiť, d) vyberte či sa výsledok má týkať absolútnej hodnoty, alebo hodnoty vlastností, e) zadajte zodpovedajúcu hodnotu
  • Môžete pridať ďalšie kombinujúce pravidlo kliknutím na tlačidlo „+”.
  • Do poľa „Obsah spätnej väzby” zadajte príslušný text, ktorý bude zobrazený respondentovi pri dodržaní nadefinovaných pravidiel vlastnosti.

8.) Uložte spätnú väzbu kliknutím na tlačidlo „Uložiť” alebo kliknite na tlačidlo „Uložiť a pridať nasledujúce” pre pridanie ďalšej spätnej väzby.

Na čo pamätať?

  • Zobrazenie výsledkov respondentovi je možné iba v prípade, že sa jedná o projekt -> test (a nie klasický dotazník)
  • Je možné vytvoriť test skúmajúci niekoľko vlastností a pre každú z nich vytvoriť vlastnú interpretáciu.
  • Funkcia je dostupná iba v prípade, že odpovediam boli pridelené
  • body (pozrite sa ako).
  • Ak Vám nevyhovuje preddefinovaná podoba prezentácie výsledkov testu, môžete pomocou širokého množstva maker respondentov nadefinovať vlastnú, a to ako na stránke s poďakovaním za vyplnenie testu, tak v obsahu e-mailu po vyplnení testu.

Pomohol Vám tento článok?

Ďakujeme za odpoveď