Sprievodca - Tvorba dotazníku

Výber respondentov pomocou kvót

Mechanizmus kvótovania je veľmi vhodný v prieskumoch, v ktorých je dôležitý reprezentatívny výber skúmanej vzorky respondentov. Kvótovanie môže nájsť uplatnenie napr. aj v registračnom formulári na konferencii, pre ktorej témy sú obmedzené kapacity. O tom a iných príkladoch píšeme na našom blogu:

Ako definovať kvóty

1.) Na začiatku prejdite do hlavného menu Nastavenia a následne záložky Kvóty.


2.) Na zobrazenej stránke zadajte požadovaný počet respondentov, vyberte otázky na ktoré chcete limit uplatniť a kliknite na „Ďalší”.

3.) Na nasledujúcej stránke (Krok 2) rozdeľte požadované množstvo respondentov medzi otázku (alebo otázky) a ich odpovede a kliknite znovu na „Ďalší”.

4.) Na tejto stránke máte možnosť vykonať pokročilú konfiguráciu pre každú kombináciu otázok a odpovedí. Kliknutím na tlačidlo „Uložiť” aktivujete Kvóty dotazníka.

V momente uloženia zmien sa objaví tabuľka, vďaka ktorej budeme mať možnosť sledovať postup plnenia dotazníka.

Dodatočnou možnosťou nastavenia kvót je voľba presmerovania respondenta v prípade, že bola daná kvóta už splnená. Možnosti sú „Zobraziť screen-out” (stranu), ktorej obsah definujete v hlavnom menu Tvorba dotazníka (nachádza sa na rovnakej pozícii ako Ďakovací text), alebo užívateľa presmerovať na konkrétnu webovú stránku.

Na čo pamätať?

  • Otázky, pri ktorých definujete kvóty, sa musia nachádzať na samom začiatku dotazníka.
  • Kvóty sa môžu definovať výlučne na otázkach s jednou možnosťou výberu.
  • V rámci jednej kvóty môžete využiť maximálne 3 otázky s jednou možnosťou výberu.
  • Ak chcete zmeniť hodnotu kvóty, musíte odstrániť existujúce a definovať novú.
  • Ak sa vo Vašom dotazníku objavia výsledky, nebudete už mať možnosť editácie a zmazania kvóty.

Pomohol Vám tento článok?

Ďakujeme za odpoveď