Sprievodca - Tvorba dotazníku

Vlastný vzhľad dotazníka

Vďaka tejto funkcii máte možnosť prezentovať dotazník pod vlastnou značkou spoločnosti. Môžete nahrať logo spoločnosti, inštitúcie alebo projektu, upraviť pozadie dotazníka, vybrať font a jeho veľkosť, a ďalšie desiatky prvkov dotazníka, aby výsledný vzhľad najlepšie zodpovedal Vašej značke alebo téme prieskumu všeobecne. To všetko má za následok, že respondenti budú mať k Vášmu dotazníku väčšiu dôveru a budú naklonenejší k jeho vyplneniu. O ďalších spôsoboch zmien vzhľadu dotazníka sme písali na našom blogu v článku Vzhľad dotazníka prispôsobený Vašim predstavám.

Kde môžem zmeniť vzhľad dotazníka?

1.) V hlavnom menu zvoľte Vzhľad

2.) Na novej stránke máte niekoľko možností, ako je tvorba nového vzhľadu, použitia, alebo výber už uložených šablón, predpripravených šablón, prípadne nazdieľaných šablón (v prípade kedy šablóny vytvoril iný podúčet Vášho účtu)


Ak nabehnete kurzorom myši nad konkrétny vzhľad, zobrazí sa menu s možnosťami ako je výber vzhľadu, náhľad aktuálneho vzhľadu (desktop/mobilné), alebo jeho editácia, kopírovanie a odobratie.

Tvorba vlastného vzhľadu dotazníka

1.) Z ponuky stránky vyberte „Vytvoriť nový vzhľad”, ktorý sa nachádza ako prvá možnosť na stránke.

2.) Na novej stránke máte možnosť kompletne prepracovať predvolený vzhľad dotazníka. Kliknutím na predvolené logo sa zobrazí možnosť nahratia nového, spoločne s dodatočnými možnosťami.

3.) Konkrétne grafické prvky dotazníka môžete zmeniť pomocou pokročilého editora farieb, ktorý je dostupný pre jeho ľubovoľnú časť.

4.) Ak chcete zmeniť predvolený font, jeho veľkosť, vybrať špecifické pozadie, alebo použiť vlastný CSS jazyk, vyberte konkrétnu možnosť z menu po pravej strane stránky.

5.) Väčšina vykonaných zmien sa ukladá automaticky, alebo po kliknutí na tlačidlá „Uložiť …”.

Na čo pamätať?

  • Pre nastavenie vybraného vzhľadu pre aktuálny dotazník je nutné ho „Nastaviť ako aktívny” v prípade že sa nachádzate v tvorbe vzhľadu, alebo ho „Vybrať” ak sa nachádzate v zozname vzhľadov.
  • Grafickú podobu dotazníka môžete zmeniť kedykoľvek.
  • Raz vytvorenú grafiku môžete využívať pre všetky dotazníky v účte.
  • Môžete mať vlastnú knižnicu vzhľadu dotazníkov a pre každý použiť iný vzhľad.
  • Ak upravíte grafický vzhľad, tieto zmeny budú automaticky viditeľné u všetkých dotazníkov využívajúcich tento vzhľad.

Pomohol Vám tento článok?

Ďakujeme za odpoveď