Sprievodca - Tvorba dotazníku

Vlastná odpoveď respondenta v otázke – odôvodnenie, alebo prehĺbenie odpovede

Táto funkcia respondentovi umožňuje odôvodniť svoju odpoveď, prehĺbiť ju, prípadne okomentovať. Získavate teda mimo kvantitatívnych odpovedí, i odpovede kvalitatívne, ktoré Vám prehĺbia obraz skúmaného téme.

Možnosť pripísania vlastného textu respondenta k preddefinovanej odpovedi je dostupná v otázkach s jednou i viacerými možnosťami výberu, rovnako tak ako napr. v maticových otázkach.

Ako povoliť možnosť zadania vlastnej odpovede respondenta?

Otázka s jednou možnosťou výberu

Počas editácie otázky aktivujte možnosť „Vlastnej odpovede”, dtorá sa nachádza po pravej strane od polí pre zadanie odpovedí na otázku.

Navyše, po pravej strane v časti „Dodatočné možnosti” máte možnosť voľby, či bude vlastná odpoveď povinná.

Maticová otázka

Počas editácie otázky povoľte v časti „Dodatočné možnosti” položku „Možnosť zdôvodnenie odpovede” a následne túto možnosť aktivujte pre konkrétnu odpoveď v stĺpci, zapnutím možnosti „Rozvinutá”.

Pomohol Vám tento článok?

Ďakujeme za odpoveď