Sprievodca - Tvorba dotazníku

Úvod k dotazníku

Nie je od veci, aby ste na úvod svojho dotazníka uviedli niekoľko slov o jeho účele a téme. Odporúčame preto v úvode spomenúť nasledovné:

  • Dôvod výskumu,
  • predstavenie témy výskumu,
  • informáciu o počte otázok, alebo odhadovaného času vyplnenia,
  • informáciu o tom či je dotazník anonymný alebo verejný,
  • prípadne informáciu o eventuálnom vyhodnotení.

Dobre vnímané sú rôzne grafické prvky priťahujúce zrak respondentov. V skutočnosti je úvod veľmi podobný e-mailovej pozvánke na dotazník.

Ak ešte nemáte účet na Netquest platforme, vytvoriť ho môžete kliknutím na nasledujúce tlačidlo.

Vytvoriť dotazník

1.) Pre začiatok prejdite do hlavného menu Tvorba

2.) Z ponuky vyberte prvú možnosť „Pridať úvod alebo otázku/Textový blok”.

3.) Objaví sa pole, do ktorého môžete zadať text. Využiť môžete aj pokročilého editora, ten aktivujete kliknutím na symbol prútika po pravej strane poľa.

4.) V pokročilom editore máte možnosť zvýrazniť text, meniť farbu a veľkosť, zarovnanie, vkladať obrázky a videá, alebo použiť dynamický obsah a mnohé ďalšie. Dodatočne môžete využiť aj HTML kódovanie.

Čo v prípade, keď mám dotazník už pripravený?

Použite možnosť „Zmeniť poradie otázok”, uchopte daný textový blok alebo otázku a presuňte na požadované miesto.

Na čo pamätať?

• Úvod k dotazníku je najlepšie napísať až po vytvorení samotného dotazníka, kedy budete presne vedieť čomu sa prieskum bude venovať a ako dlho bude trvať.

Pomohol Vám tento článok?

Ďakujeme za odpoveď