Sprievodca - Tvorba dotazníku

Testovanie dotazníka pred začiatkom výskumu

Po vytvorení dotazníka sa oplatí skontrolovať, či súhlasí poradie otázok a strán, správnosť gramatiky, alebo iné chyby. Oplatí sa skontrolovať aj obsah otázok a ich presmerovanie medzi sebou samými, prípadne medzi stránkami.

Testovacie vyplnenia Vám umožní vyhnúť sa potencionálnym chybám a nedokonalostiam vytvoreného dotazníka.

Ako skontrolovať správnosť dotazníka?

Po ukončení vytvárania dotazníka (t. j. po dodaní všetkých otázok, nastavenia ich poradia, presmerovania medzi nimi, atď.) Prejdite do hlavného menu Tvorba. Na zobrazenej stránke v pravom hornom rohu kliknite na tlačidlo „Testovacie vyplnenie”, tým otvoríte dodatočné možnosti pre testovaciu verziu vyplnenia dotazníka. Dotazník môžete vyplniť v štandardnom desktopovom náhľade, alebo zvoliť mobilný/tabletový náhľad. Ak má Váš dotazník viac stránok, testovať môžete od požadovanej stránky.

Vykonajte riadnu kontrolu dotazníka tým, že ho celý v testovacom režime prejdete. Ak nájdete chybu, zatvorte okno testovacieho náhľadu a upravte otázky, v ktorých bola chyba nájdená.

Na čo pamätať?

  • Testovacie vyplnenie sa neukladá do štatistík.
  • Skontrolovanie správnosti dotazníka je veľmi dôležitým krokom, umožní nájsť a odstrániť rôzne chyby a zvýši sa tým jeho profesionalita.
  • Kontrola správnosti dotazníka by mala prebehnúť ešte pred spustením zberu výsledkov, napriek tomu môžete kontrolu vykonať v priebehu zberu aj po jeho ukončení (ak by ste chceli dotazník využiť i nabudúce).
  • Testovacie vyplnenie môže vykonať len osoba, ktorá je prihlásená v účte. Ak chcete dotazník poslať tretej osobe, je potrebné ju zaslať priamy odkaz na dotazník (pozrite sa ako).

Pomohol Vám tento článok?

Ďakujeme za odpoveď