Sprievodca - Tvorba dotazníku

Prvé kroky – ako vytvoriť dotazník a vykonať prieskum?

Tento článok Vám predstaví rýchly proces tvorby dotazníka na webovej platforme Netquest.sk, zmieni niektoré zo základných možností, a čoho s nimi možno dosiahnuť.

Založenie účtu

Pre akúkoľvek prácu v rozhraní je nutná registrácia v službe Netquest.sk.
Registrovať sa môžete kliknutím tu a vyplnením registračných údajov.

Počas procesu registrácie obdržíte na registračný e-mail aktivačný link, ktorým registráciu potvrdíte. Teraz už nezostáva nič iné než použiť daný e-mail pre prihlásenie do účtu a začať s tvorbou dotazníka.

Vytvorte svoj prvý projekt

Po prihlásení kliknite v pravom hornom menu na Vytvoriť nový projekt. Z menu vyberte aký typ projektu chcete vytvoriť. Túto časť popisujeme detailnejšie tu.

Ako sa pohybovať v užív. účte

Na obrázku nižšie je vidieť rozloženie používateľského panela. Panel má niekoľko častí, umiestnených v analogickom poradí, ako by ste mali postupovať počas procesu tvorby dotazníka.

1.) Tvorba, 2.) Vzhľad, 3.) Nastavenie, 4.) Distribúcia, 5.) Analýza, 6.) Reporty

Tvorba – začíname s tvorbou otázok a odpovedí

Pre vytvorenie úvodného textu alebo otázky kliknite na Pridať úvod alebo otázku.

Detailné informácie o všetkých dostupných typoch otázok, alebo ich tvorby, nájdete v sprievodcovi – Tvorba otázok.

Vzhľaď- designujeme dotazník

Teraz môžete dotazník upraviť podľa farieb svojej spoločnosti, organizácie alebo cieľa prieskumu. Pomocou pokročilého editora môžete pridať logo, nastaviť farbu textu a tlačidiel, vybrať font a jeho veľkosť, alebo zmeniť pozadie dotazníka. Viac o týchto možnostiach nájdete tu.

Nastavenie – meníme pokročilé možnosti dotazníka

V tejto časti môžete nastaviť mnohé nastavenia týkajúce sa akcia pred/počas/po vyplnení dotazníka, úroveň zabezpečenia – kto k nemu bude mať prístup, a desiatky ďalších možností nastavenia.

Zber – distribúcia dotazníka

Po uložení všetkých nastavení prejdite do časti Zber, tu nájdete všetko čo je spojené s distribúciou dotazníka.

Najdôležitejšou časťou je odkaz dotazníka, ten môžete skopírovať a distribuovať smerom k respondentom. K dispozícii máte aj iné formy distribúcie, ako je napr. e-mailová pozvánka, distribúcia formou iframu, pop-up okná, QR kódu, alebo prepojenie s externými aplikáciami, ako sú napr. Sales Force či LiveChat.

Dotazník môžete tiež umiestniť na doménu Vašej spoločnosti – detailné informácie k tejto téme nájdete v článku Dotazník na doméne Vašej společnosti.

Analýza – analyzujeme odpovede

Táto časť zodpovedá za prezentovanie a analýzu nazbieraných výsledkov v dotazníkoch.

V záložke „Agregované výsledky” nájdete súhrn všetkých nazbieraných odpovedí. Výsledky sú zvyčajne prezentované formou grafov a tabuliek. Všetky dáta sú aktualizované v reálnom čase a ihneď po vykonanom vyplnení sú tu viditeľná.

Reporty – tvoríme reporty

V časti Reporty môžete tvoriť vlastné reporty. Obsah reportu je úplne individuálny, jeho jednotlivé časti si vyberáte v predchádzajúcich podsekciách časti Analýza. Report si môžete farebne definovať, nastaviť jednotlivé kategórie a pridať vlastné vysvetlivky k nazbieraným dátam.

Všetky dostupné reporty môžete odosielať vo vybraný deň a hodinu nadefinovanému príjemcovi.

Na čo pamätať?

  • Vyššie uvedené možnosti sa môžu líšiť v závislosti od typu účtu. Detailný popis možností účtov nájdete tu.

Pomohol Vám tento článok?

Ďakujeme za odpoveď