Sprievodca - Tvorba dotazníku

Pripisovanie bodov (váh) k odpovediam otázky

Táto funkcia umožňuje pripisovať body k zadaným odpovediam, ktoré budú vyberať respondenti. Tvorca môže pri tvorbe dotazníka priradiť ľubovoľný počet bodov k akejkoľvek odpovedi v danej otázke, nezávisle od jej formátu. To je užitočné najmä pri vytváraní niektorých testov (napr. hodnotiacich, psychologických alebo pri overovaní vedomostí respondenta) používaných napr. pri nábore alebo v konkurzoch.

O téme testov a spätnej väzby som písali tiež na našom blogu:

Ako pripísať body k otázkam?

1.) Aby bolo možné pripisovať body k odpovediam, je nutné pri výbere typu dotazníka (Vytvorenie nového dotazníka) vybrať typ Užívateľský test.

2.) Prejdite do hlavného menu Projekty a následne vyberte záložku Testy, v ktorej vyberte zodpovedajúci test.

3.) Ak chcete upraviť otázky, prejdite do hlavného menu Tvorba

4.) Vyberte predtým vytvorenú otázku a prejdite kurzorom myši nad jej obsah. V pravom hornom rohu sa objavia možnosti editácie otázky. Pre priradenie bodov k odpovediam kliknite na položku „Body”.

5.) Každej odpovedi prideľte zodpovedajúci počet bodov a následne potvrďte zmeny kliknutím na tlačidlo „Uložiť”. Ak chcete odstrániť už priradené body z otázky, kliknite na odkaz „Odstrániť body z otázky”.

Ak je na výber niekoľko odpovedí a len niektoré z nich sú správne, všetko, čo je nutné urobiť, je priradiť záporné skóre nesprávnym odpovediam – k zadanému číslu pridajte znamienko „-„. To odpočíta body v prípade, že respondent vyberie všetky možné odpovede.

Fungovanie bodov v numerickom type otázok a prideľovania bodov

V prípade vyššie uvedených dvoch typov otázok, kde musí respondent vždy odpovedať v numerickej podobe, sa body prevádzajú na váhy (multiplikátory). Hodnota zadaná respondentom a priradená váha sa budú počítať do konečného výsledku testu alebo charakteristiky. Ak je napríklad v otázke uvedené 20 odpovedí a váha tejto odpovede je nastavená na 0,5, bude do konečného výsledku zahrnuté 20 × 0,5 čiže 10 bodov.

Situácia je podobná s otázkou o prideľovaní bodov. V tomto prípade však môžeme definovať body pre každú z odpovedí a do celkového výsledku bude započítaný súčet výsledkov multiplikovaných hodnôt zadaných respondentom s pridelenými váhami. Napríklad, ak v otázke, kde bolo treba oddeliť 100 bodov a respondent priradí 80 odpovede A a 20 odpovede B a tvorca zadefinovala body: A s 0,2 a B s 0,8, bude konečný vypočítaný výsledok pre test: 80 × 0, 2 + 20 × 0,8 = 16 + 16 = 32 bodov.

Na čo pamätať?

 • Môžete sa rozhodnúť, či chcete po prieskume zobraziť výsledky respondentovi (pozrite sa ako), a tiež nakonfigurovať interpretáciu výsledkov tak, aby respondent dostal krátky textový popis získaného výsledku.
 • Negatívne body môžete pridať, ak napríklad chcete odpočítať body za výber nesprávnej odpovede.
 • Body v danej otázke musia byť definované pre každú odpoveď, v opačnom prípade nebude pridelenie bodov možné.
 • Prideliť body k odpovediam môžete vykonať pred začiatkom zberu dát, v priebehu zberu dát aj po jeho ukončení.
 • Body môžete priraďovať výhradne k otázkam typu:
  • S jednou možnosťou výberu
  • S viacerými možnosťami výberu
  • Roletka
  • Maticová s jednou možnosťou výberu
  • Maticová s viacerými možnosťami výberu
  • Rankingová
  • Posuvníková
  • Numerická
  • Prideľovanie bodov

Pomohol Vám tento článok?

Ďakujeme za odpoveď