Sprievodca - Tvorba dotazníku

Tvorba a pridávanie otázok

Najdôležitejšia súčasť procesu vytvárania prieskumu. Platforma Netquest umožňuje pridať ľubovoľný počet otázok rôznych typov. Stojí za to pripomenúť, že čím viac otázok, tým viac informácií získate od respondentov. Buďte však opatrní – príliš veľa otázok nie je žiaduce, najmä v on-line prieskumoch.

O vhodných postupoch pri vytváraní dotazníkov sme písali na našom blogu:

Ako pridať otázku do dotazníka?

1.) Pre začiatok prejdite do hlavného menu Tvorba

2.) Z ponuky vyberte prvú možnosť „Pridať úvod alebo otázku/Textový blok”.

3.) Objaví sa pole, do ktorého môžete zadať text. Využiť môžete aj pokročilého editora, ten aktivujete kliknutím na symbol prútika po pravej strane poľa.

4.) V pokročilom editore máte možnosť zvýrazniť text, meniť farbu a veľkosť, zarovnanie, vkladať obrázky a videá, alebo použiť dynamický obsah a mnohé ďalšie. Dodatočne môžete využiť i HTML kódovánie.

Čo v prípade, keď mám dotazník už pripravený?

Použite možnosť „Zmeniť poradie otázok”, uchopte daný textový blok alebo otázku a presuňte na požadované miesto.

Aké sú dostupné druhy otázok?

 • Textový blok – väčšinou sa používa pre uvedenie podrobných pokynov alebo pre úvod k dotazníku
 • Otázka s jednou možnosťou výberu – respondent má možnosť výberu jednej odpovede, napr. Vyberte pohlavie: muž, žena.
 • Otázka s viacerými možnosťami výberu – respondent môže vybrať niekoľko odpovedí z niekoľkých dostupných, napr.: Ktoré z uvedených značiek poznáte?
 • Maticová otázka s jednou možnosťou výberu – respondent má v danom riadku (vzťahujúce sa k jednej veci) možnosť výberu jednej odpovede, ktorá je podľa neho najlepšia, napr .: Máte radi leto – Rozhodne áno, Skôr áno, Neviem, Skôr nie, Rozhodne nie .
 • Maticová otázka s viacerými možnosťami výberu – respondent má možnosť vybrať niekoľko odpovedí (ktoré sa viažu k jednej veci), napr. Vyberte svoje vzdelanie – Základné, Stredné, Vyššia; Vyberte vzdelanie matky; Vyberte vzdelanie otca.
 • Otvorená otázka – umožňuje slobodnú odpoveď na danú tému, napr. Aké zmeny by sa podľa vás mali vykonať?
 • Rankingová otázka – respondent je požiadaný o zoradenie odpovedí, napr. Zoraďte od najvyššieho po najnižší.
 • Prideľovania bodov – respondent rozdelí medzi odpovede nami zvolený počet bodov.
 • Roletka – respondent vyberá jednu z možností – napr. mesiac narodenia
 • Formulár – otázka sa skladá z niekoľkých tvrdení, v ktorých žiadame respondenta napr. o zadanie svojich osobných údajov – meno, priezvisko, profesia, atď ..
 • Posuvníková otázka – umožňuje respondentovi hodnotiť na nami zadanej škále, pomocou posuvníka
 • Numerická otázka – respondent môže zadať jedine číslo, t. j. nemôže zadať písmená, napr. Koľko rokov vo firme pracujete?
 • E-mailová otázka – respondent je požiadaný o e-mail – akceptované sú iba odpovede obsahujúce charakteristické znaky (napr. obsahujúce „@”).
 • Dátumová otázka – respondent má zadať konkrétny dátum (vyberie pomocou kalendára), napr. dátum narodenia.
 • NPS otázka – otázka používajúci metodiku Net Promoter Score sa zvyčajne používa na prieskumy spokojnosti s produktom, službou alebo procesom. Spočíva v položení otázky o ochote odporúčania spoločnosti rodine alebo priateľom a odpovedá sa na nej pomocou stupnice 0-10. Index NPS, počet kritikov, promotérov a neutrálnej hodnoty sa vypočítava na základe frekvencie odpovedí.
 • Hodnotenie – respondent odpovie na otázku položenú hodnoteným – poskytne zodpovedajúci počet hviezdičiek/likov/srdiečok, a pod., napr. Ako hodnotíte náš zákaznícky servis?
 • Vloženie súboru – umožňuje priložiť súbor k dotazníku (vo formátoch doc, xls, pdf alebo jpg), čo je užitočné najmä pri vytváraní formulára a napríklad pridávania životopisu, fotografie alebo iného dokumentu.

Všetky typy otázok sú predstavené v našom vzorovom dotazníku.

Menu/definícia otázky

Na obrázku nižšie nájdete základné menu otázky typu Otázka s viacerými možnosťami výberu. Toto menu je vždy rozdelené do 3 hlavných častí. V hornej ľavej časti nájdete pole pre zadanie samotné otázky, pod týmto poľom menu pre definovanie odpovedí, a po pravej strane dodatočné možnosti pre vybraný typ otázky.

Na čo pamätať?

 • Otázky môžeme pridávať v každom momente trvania dotazníka, rovnako ako meniť a pridávať odpovede.
 • Ak definujete väčšie množstvo odpovedí, využite možnosť tabulátora, ktorý Vám prácu veľmi uľahčí – stačí keď po zadaní odpovede kliknete na tabulátor a systém Vás automaticky prenesie do poľa pre novú odpoveď. Alternatívou je možnosť hromadného skopírovania odpovedí Použite „Importovať odpovede (Word/Excel)”.
 • Po pridaní otázky možno, ak je to potrebné, v niektorých prípadoch zmeniť jej typ.
 • Pri vytváraní novej otázky môžete skopírovať odpovede z predchádzajúcich otázok vo Vašich dotazníkoch pomocou odkazu „Kopírovať odpoveď z inej otázky„.
 • Namiesto vytvárania otázky od samého začiatku, môžete otázku skopírovať zo svojho dotazníka, alebo z dostupných šablón.
 • Ak vymažete otázku, v ktorej už boli nazbierané odpovede, tieto odpovede budú taktiež vymazané. Rovnako tak tomu je v prípade zmazania jednotlivých odpovedí.

Pomohol Vám tento článok?

Ďakujeme za odpoveď