Sprievodca - Tvorba dotazníku

Pridanie multimediálneho/dynamického obsahu do otázky

Vďaka tejto funkcii môžete do otázky umiestniť rôzny multimediálny a dynamický obsah – napr. obrázky, filmy, zvuky, alebo mapy. Tým sa stáva dotazník oveľa atraktívnejším na vyplnenie. Je to tiež nástroj, vďaka ktorému máme možnosť respondentovi predstaviť oveľa viac informácií. Nakoniec takto môžete realizovať špecifické výskumu (napr. výskum týkajúci sa TV reklám).

Ako vložiť film z Youtube?

1. Predtým ako začnete vkladať filmy z Youtube, musíte mať v tejto službe založený účet, v ktorom budete mať nahrané Vaše videá, ktoré budete chcieť využiť v dotazníku.

2. Následne, počas pridávania otázky (viď. článok Pridávanie otázok) kliknite na ikonu (1) pre otvorenie pokročilých editácií otázky, alebo odpovede.

1

3. Pre vloženie filmu z Youtube v pokročilej editácii kliknite na (2).

4. Do poľa formulára (3) vložte odkaz k filmu nachádzajúcim sa na Youtube a potvrďte kliknutím na tlačítko „Vložiť” (4). Pre stornovanie kliknite na odkaz „Zrušiť” (5).

3

Ako vložiť obrázok?

1. Pre vloženie obrázku kliknite na (6).

4

2. Ak chcete vložiť obrázok priamo z internetu (ľubovoľné internetové adresy), kliknite na časť „Z URL adresy” (7) a následne vložte do poľa formulára kompletnej URL adresu obrázka.

3. Zmeny potvrďte kliknutím na „Vložiť” (9), alebo zrušte kliknutím na odkaz „Zrušiť” (10).

5

4. Pre pridanie obrázku z disku kliknite na (6).

6

5. Kliknite na „Z disku” (11) a potom vyberte tlačidlo „Prehľadávať” (12), zadajte cestu k súboru na Vašom disku, následne potvrďte kliknutím na „Vložiť” (13). V prípade storna, kliknite na „Zrušiť” (14).

7

Ako vložiť zvuk?

1. Predtým, než začnete vkladať zvuk do otázky, musíte mať založený účet v službe SoundCloud a následne do neho nahrať zvuky, ktoré bude chcieť používať.

2. Pre vloženie zvuku zo SoundCloud do otázky, kliknite na (15).

8

3. V poli formulára (16) vložte adresu zvuku a následne potvrďte pomocou tlačidla „Vložiť” (17). Pre zrušenie kliknite na odkaz „Zrušiť” (18).

9

Na čo pamätať?

  • Pamätajte na veľkosť obrázku. Pokiaľ do otázky umiestnite obrázok moc veľký, nemusí sa dotazník zobrazovať správne. Ak vyberiete moc malý, môže byť pre respondenta nečitateľný.
  • Rozmer obrázka z vlastného disku nesmie prekročiť veľkosť 2 MB.
  • Môžete využiť ako fotky z vlastného disku, tak fotky z internetu.
  • Pridávať multimédiá môžete počas vytvárania otázky, prípadne po jej dokončení novou editáciou.
  • Zvuky, obrázky, filmy (a ďalší dynamických obsah) môžete pridávať ku všetkým otázkam, nehľadiac na ich typ.

Pomohol Vám tento článok?

Ďakujeme za odpoveď