Sprievodca - Tvorba dotazníku

Postfill

Pomocou nástroja Netquest môžete nie len predvypĺňať dotazníky s premennými v odkaze dotazníka, ale tiež využiť funkciu postfill.

Je to funkcia, ktorá umožňuje doplniť dotazník post factum. Postfill je umiestnený v správe odoslanej ako upozornenie konkrétnym respondentom. Cieľom je predovšetkým uľahčiť kategorizáciu otvorených otázok. Je to obzvlášť užitočná funkcia, ak sa nachádza v prieskume veľa takýchto otázok.

Ako vytvoriť postfill?

Po vytvorení prieskumu prejdite do hlavného menu Nastavenia a potom do záložky Alertu. Zvoľte „Pridať nový alert”, kde sa pod rôznymi možnosťami nastavenia Alertu zobrazí obsah správy pre prijímateľa Alertu.

Obsah správy môžete upravovať akýmkoľvek spôsobom. Ak chcete, aby sa postfill zobrazoval v tele e-mailu, vyberte v pokročilom editore položku „Dynamický obsah” a vyberte konkrétnu odpoveď.

Ako vidíte vo vyššie uvedenom príklade, príjemca e-mailu dostane v správe odkaz na dotazník a konkrétnu otázku. Pokiaľ má dotazník iba jednu otázku, bude výber danej odpovede presmerovaný na stránku s poďakovaním za vyplnenie dotazníka. Ak dotazník obsahuje väčší počet otázok, je užívateľ po výbere odpovede v e-maile presmerovaný na ďalšiu otázku.

Kedy sa vyplatí použiť funkciu postfill?

  • Keď je potrebné kategorizovať odpovede, kvôli veľkému počtu otvorených otázok v prieskume
  • Keď test očakáva uzavretie užívateľskej odpovede do slučky.

Príkladom štúdie, v ktorej možno použiť postfill, je VOC (Hlas zákazníka).

Na čo pamätať?

  • Pri voľbách, ktoré obsahujú jednu alebo viac otázok, stojí za to použiť možnosť automatického číslovania otázok. To dáva istotu, že postfill bude pridaný k správnej otázke. Automatické číslovanie je potrebná iba pri vytváraní postfill – počas vypĺňania nemusí byť pre respondentov viditeľné.
  • Táto možnosť je k dispozícii len pre otázky s jednou možnosťou výberu.

Pomohol Vám tento článok?

Ďakujeme za odpoveď