Sprievodca - Distribuce dotazníku

Personalizácia dotazníka a pozvánky na vyplnenie

Ak vlastníte databázu kontaktov s ich doplňujúcimi údajmi (ako s nimi pracovať na Netquest sa dozviete tu), môžete na Netquest vytvoriť dotazník a pozvánku naň, a tieto informácie v nich formou štítkov (makier alebo premenných) použiť.

V dotazníku sa vďaka nim potom môžete na respondentov obracať ako na Pána/Pani, alebo napr. menom. Systém sa postará o to, aby každý respondent dostal zodpovedajúci údaj. Vy musíte len vytvoriť „šablónu”, ktorej obsah bude systém pre každého respondenta dynamicky meniť.

Výhodou použitia tohto mechanizmu je pocit výnimočného zaobchádzania v očiach vašich respondentov. Príkladov použitia je ale omnoho viac. Píšeme o nich na našom blogu v článku Personalizované dotazníky.

Náš mechanizmus funguje podobne ako napr. pri hromadnej korešpondencii vo Worde.

Ako vytvoriť personalizovanú pozvánku?

Pred pridaním respondentov zo svojej databázy sa najprv uistite, že má Váš dotazník nastavenú najvyššiu úroveň zabezpečenia a zapnutú identifikáciu respondenta. Viac o tejto téme si môžete prečítať v článku Identifikácia respondentov pomocou tokenov.

Pre kompletnú personalizáciu dotazníka, alebo pozvánky na vyplnenie dotazníka, je zároveň nutné ku kontaktom najprv pridať štítky, vykonať tak môžete vo „Správe štítkov”, o ktorej píšeme tu.

1.) Prejdite do hlavného menu Zber a následne vyberte záložku Mailing.

Pre potreby tohto článku poslúžia štítky „MENO”, „ODDELENIE” a „POZÍCIA”, zobrazené spoločne s ďalšími na obrázku nižšie.

2.) Ak máte importovaný zoznam respondentov spolu s definovanými štítkami, kliknite na tlačidlo „Vytvoriť novú pozvánku”.

3.) Prejdite nasledujúcimi krokmi až k definícii obsahu pozvánky.

4.) V pokročilom editore kliknite na menu „Dynamický obsah” a použitím makier v texte nadefinujte obsah personalizovanej pozvánky. Systém, okrem iného, v roletke analogicky ponúkne makrá zodpovedajúce štítkom, ktoré boli zadefinované v „Správe štítkov”. Podľa potreby do textu zadajte zodpovedajúce štítky.

V časti nachádzajúcej sa pod editorom si môžete prezrieť správu vo výslednej podobe, kedy sú na účely ukážky štítky nahradené dátami prvého importovaného respondenta.

Ako vytvoriť personalizovaný dotazník?

1.) V tomto prípade musí byť Váš zoznam respondentov definovaný rovnakým spôsobom, ako v prípade personalizovanej pozvánky.

Podobne ako v prípade pozvánky, aj v dotazníku môžete využiť svoje štítky kliknutím na menu „Dynamický obsah”. Na zodpovedajúce miesta zadajte názvy štítkov v hranatých zátvorkách alebo je vyberte z menu. Vložiť ich môžete napríklad napr. do tvaru otázky:

[MENO], aká je pravdepodobnosť, že by ste odporučili pozíciu [POZÍCIA] v oddelení [ODDELENIE] známemu?

Výsledok v dotazníku bude vyzerať nasledovne:

Na čo pamätať?

  • Pre vytvorenie dynamickej časti dotazníka a pozvánky na vyplnenie, musíte dotazníku nastaviť najvyššiu úroveň zabezpečenia.
  • Dynamické štítky sa objavia len v prípade, ak boli u respondenta vyplnené
  • Personalizovať pomocou štítkov a/alebo iných typov makier môžete aj v ďalších častiach systému, ako sú napr. E-mail po vyplnení, Alerty, Reporty, alebo odpovediach na otázky.
  • Štítky nesmú obsahovať diakritiku, píšu sa veľkými písmenami a ako medzeru používame znak „_”

Pomohol Vám tento článok?

Ďakujeme za odpoveď