Sprievodca - Tvorba dotazníku

Osvedčené postupy pri vytváraní on-line dotazníkov/prieskumov

Nižšie nájdete niekoľko tipov, ktoré sprístupnia Váš prieskum viac respondentom. Štruktúra dotazníka v súlade s odporúčaniami odborníkov Netquest sa premietne do:

 • Väčšieho počtu úspešných vyplnení
 • Väčšej užívateľskej spokojnosti s vyplnením dotazníka
 • Kratšieho času potrebného na dokončenie prieskumu
 • Vyššej spoľahlivosti odpovedí
 • Nižšieho koeficientu rezignácie z prieskumu pred jeho dokončením

Čo by ste mali mať na pamäti?

 • Začnite pár slovami o účele dotazníka, jeho autorovi a predpokladanom čase, ktorý musí respondent obetovať pre dokončenie prieskumu. Ak sa prieskum uplatňuje pre potreby spoločnosti či inštitúcie, uveďte jej názov a/alebo vložte logo.
 • Maximálna doba vyplnenie dotazníka by nemala presiahnuť 15-20 minút.
 • Po vytvorení dotazníka poskytnite odkaz tretej strane za účelom vykonania testovacieho vyplnenia a prípadnej diskusie k úpravám (logiky, štylistiky, a i.).
 • Skúste minimalizovať množstvo textu v otázkach a odpovediach. Kratší čas strávený na čítanie znižuje „únavový efekt” v záverečných fázach prieskumu.
 • Minimalizujte počet kliknutí, ktoré potrebujete. Zvážte, či nemôže byť daná otázka zostavená iným spôsobom, čitateľnejším a šetrnejším pre vyplnenie, napr. pomocou maticovej otázky.
 • Klaďte jasné otázky. Nezvyšujte množstvo textu vysvetleniami typu „čo mal autor na mysli”.
 • Pokiaľ máte otázku s dlhým zoznamom odpovedí a viac voľbami, rozdeľte ich na niekoľko kratších s menším počtom odpovedí.
 • Ak je úvodný text prieskumu dlhý a nečitateľný, rozdeľte ho do odsekov.
 • Vyhnite sa skratkám a frázam, ktorým respondent neporozumie. Ak pre respondenta môže byť dané slovo nepochopiteľné, pridajte vysvetlenie do zátvoriek.
 • Nepoužívajte grafiku alebo obrázky nízkej kvality. Skúste nájsť tie vo vyššom rozlíšení, nech Váš prieskum vyzerá profesionálnejšie.
 • Používajte jazyk správne, venujte pozornosť pravopisu a interpunkcii.
 • Nepíšte VEĽKÝMI PÍSMENAMI alebo tzv. vlnu (VeľKýMI píSMenAMi).

Pomohol Vám tento článok?

Ďakujeme za odpoveď