Sprievodca - Tvorba dotazníku

Odvolanie sa na predchádzajúcu odpoveď

Vďaka tejto funkcii sa vybrané odpovede respondenta budú objavovať v ďalších otázkach. Inak povedané, ide o zahrnutie odpovede respondenta do tvorby nasledujúcej otázky. Nižšie nájdete inštrukcie čo urobiť, aby ste mohli využiť skôr udelené odpovede v nasledujúcich otázkach.

Ako sa odvolať na odpoveď z predchádzajúcej otázky?

1. Príkladová časť otázky, z ktorej využijeme odpoveď v ďalšej časti dotazníka. Povedzme, že sa pýtame respondenta na jeho mobilného operátora:

otaz1

2. Na predchádzajúcom obrázku vidíme, že otázka je č. 1.

3. Pridáme druhú otázku na ďalšiu stránku!

4. Ak chceme, aby sa v otázke objavil názov firmy, ktorá bola vybraná v otázke č. 1, zapíšeme [Q1] – číslo sa rovná číslu otázky. V náhľade editácia bude otázka vyzerať nasledovne:

otaz2

5. V priebehu vypĺňania dotazníka, za predpokladu, že respondent vyberie „T-mobile”, bude obsah otázky vyzerať takto:

otaz3

6. Čo sa stane, keď respondent nenájde svojho operátora a zadá vlastnú odpoveď?

otaz4

7. Zadaný názov operátora sa objaví v ďalšej časti dotazníka:

otaz5

Na čo pamätať?

  1. Môžeme sa odvolávať iba k odpovediam, ktoré boli vybrané v otázkach s jednou možnosťou výberu.
  2. Otázka, v ktorej použijeme makro [Q …], sa nemôže nachádzať na rovnakej stránke, alebo na jednej z predchádzajúcich stránok.
  3. Otázka sa musí vždy nachádzať na nasledujúcej strane.
  4. V Netquest.sk máme ešte ďalšie možnosti vkladania dynamického obsahu do otázok. Viac toho nájdete v článku Údaje respondenta v častiach dotazníka a v pozvánke k vyplneniu a Dynamické odpovede závislé na predchádzajúcich odpovediach.

Pomohol Vám tento článok?

Ďakujeme za odpoveď