Sprievodca - Tvorba dotazníku

Neutrálne odpovede, napr.: neviem, netýka sa ma to

Táto funkcia umožňuje „preskočiť” v agregovaných výsledkoch odpovede označené, ako neutrálne (napr. neviem, netýka sa ma to). Týmto spôsobom sa možno vyhnúť chybnému zisteniu alebo falošným tvrdeniam o danej osobe.

Ako označit odpoved „neviem”, „netýka sa ma to”, ako neutrálnu odpoveď?

1.) Pre začiatok prejdite do hlavného menu Tvorba a z ponuky vyberte prvú možnosť „Pridať úvod alebo otázku/Textový blok”.

2.) Zo zoznamu dostupných položiek vyberte požadovanú otázku (Aké môžete vybrať?). Zadajte text otázky spoločne so všetkými odpoveďami. V časti „Dodatočné možnosti” zvoľte „Neutrálna odpoveď” a z roletky vyberte odpoveď, ktorá sa nebude počítať do súhrnu výsledkov. Pre potvrdenie uložených zmien kliknite na tlačidlo „Uložiť”.

Označenie možnosti „Neutrálna odpoveď” spôsobí, že táto odpoveď bude vynechaná pri vytváraní percentuálnych výsledkov.

Na čo pamätať?

  • Označenie odpovede ako neutrálne je možné iba v prípade použitia uzavretej otázky s jednou alebo viacerými možnosťami výberu, maticových otázok s jednou alebo viacerými možnosťami výberu, alebo u otázok s roletkou.
  • V otázke môže byť iba jedna odpoveď vedená, ako neutrálna.
  • V prípade tvorby testu sa v prípade neutrálnej odpovede nemôžu pripísať body.

Pomohol Vám tento článok?

Ďakujeme za odpoveď