Sprievodca - Tvorba dotazníku

Makrá a dynamický obsah v dotazníku, pozvánkach a poďakovaniach

Počas tvorby obsahu dotazníka, pozvánky na vyplnenie, alebo správy po vyplnení (ďakovný text), sa často do textu vkladá osobný údaj respondenta, alebo informácie týkajúce sa jeho odpovedí. Aby sme umožnili zavedenie týchto informácií do obsahu, náleží využiť dynamický obsah a jeho makrá. Princíp fungovania je veľmi podobný ako napr. vo Worde a funkcii hromadná korešpondencia. Kde okrem rovnakého textu pre všetky, môžeme každému odberateľovi nastaviť inú hodnotu sťahovanú z vnútorného zdroja.
V článku nájdete zoznam dostupných makier spolu s informáciou, kde sú dostupné. Časť makier je dostupná iba pri vytváraní pozvánky na vyplnenie, časť je dostupná len v dotazníku, časť v e-maile po vyplnení a časť je prístupná všade. Zoznam makier a ich dostupnosť je ilustrovaná v nasledujúcej tabuľke:

Dynamický obsahNázov makraE-mailová pozvánkaObsah dotazníkuĎakovacia stránkaE-mail po vyplnení
Názov dotazníkaTITLExxx
URL dotazníkaHREFxx
Odkaz dotazníka (HTML)LINKxx
Parameter external_keyEXTERNAL_KEY
xxxx
E-mailEMAILxxxx
TokenTOKENxxxx
ŠtítokNAZEV_STITKUxxxx
Potvrdzujúci kódVERIFICATION_CODExx
Percentuálny výsledok testuTOTAL_%
xxx
Numerický výsledok testuTOTAL_PTS
xxx
Spätná väzbaFEEDBACKxxx
Odpoveď v otázke č. XANS_ID_Xxxx
ID respondentaID_RESPONDENT
xxx
Odkaz na stiahnutie výsledkuGET_RESPONSES_URL
xx
Odkaz na výsledky prieskumuSHOW_RESULTS_URL
xx

Ako vkladať dynamický obsah?

Vkladanie makier a dynamického obsahu je veľmi jednoduché. Existujú dve možnosti. Prvá je použitie pokročilého editora a rozbaľovacej ponuky „Dynamický obsah”, z ktorej vyberiete správny prvok.

Druhou je manuálne použitie makra a vloženie do požadovaného obsahu v podobe, ako je uvedené v tabuľke vyššie a na príkladoch nižšie, napr. [ANS_ID_12345] alebo [ANS_ID_12345.2]. To je užitočné najmä v miestach, ktoré neobsahujú pokročilý editor obsahu. Ak chcete vidieť, ako makrá fungujú v praxi, odporúčame prevedenie testovacieho vyplnenia alebo zaslanie testovacie pozvánky.

Nižšie je uvedený zoznam všetkých makier s príkladmi použitia.

Odpoveď udelená v dotazníku – makro [ANS_ID_12545], [ANS_ID_32645], a pod.

Vďaka tomuto makru môžete vložiť do obsahu správy odpovede, ktoré respondent udelil vo vyplnenom dotazníku. Je to obzvlášť výhodné v prípade registrácie osôb na udalosť alebo seminár. V obsahu sa zobrazí iba vybraná odpoveď alebo text napísaný respondentom – obsah otázky bude do správy uvedený automaticky, ale pamätajte, že ju musíte samostatne vložiť do šablóny. Makro momentálne funguje pre tieto typy otázok: s jednou možnosťou výberu, s viacerými možnosťami výberu, formulár, roletka, otvorená odpoveď, otázka na e-mail, dátum a počet.

Príklad:

Ďakujeme za prihlásenie sa na [TITLE].

Vyplnil/a ste nasledujúce údaje:

Prihláška na školenie: [ANS_ID_123] // Otázka 1 je typ s jednou možnosťou výberu //

Vybrané obdobie: [ANS_ID_456] // Otázka 2 je otázkou typ roletka //

Vaše meno: [ANS_ID_456] // Otázka 3 je otázkou otvorenou //

Efekt:

Ďakujeme za prihlásenie na seminár „Online dotazníkové platformy”.

Vyplnil/a ste nasledujúce údaje:

Prihláška na školenie: Ano

Vybrané obdobie: September

Vaše meno: Peter Novák

Percentuálny a číselný výsledok testu – makrá [TOTAL_%], [TOTAL_PTS]

Pokiaľ je Váš dotazník v podobe testu, môžete respondentovi zaslať výsledok vo forme bodov, alebo percent.

Príklad:

V teste ste celkom obdržal / a: [TOTAL_PTS] bodov. Percentuálny výsledok bol [TOTAL_%]. Gratulujeme!

Efekt:

V teste ste celkom obdržal/a: 50 bodov. Percentuálny výsledok bol 90%. Gratulujeme!

Spätná väzba a interpretácia získaného výsledku – makro [FEEDBACK]

Pokiaľ je Váš dotazník v podobe testu a má aktivovanú spätnú väzbu na základe získaného počtu bodov, môžete respondentovi zaslať jeho individuálnu spätnú väzbu. Ak je v teste niekoľko charakteristík a spätných väzieb, budú sa zobrazovať jedna pod druhou.

Príklad:

Naša rada pre Vás: [FEEDBACK]

Efekt:

Naša rada pre Vás:

Musíte zapracovať na vzťahoch s kolegami.
Plnenie zadaných úloh Vám ide veľmi dobre.
Odporúčame rozvoj znalostí z Vášho odboru na interných školeniach.

Štítky kontaktov a respondentov – makro [NAZOV_STITKU], napr. [MENO], [PRIEZVISKO], [FIRMA]

Vďaka týmto makrám môžete v obsahu dotazníka, v e-mailovej pozvánke a v e-maile po vyplnení, uplatniť štítky kontaktov a vďaka tomu personalizovať obsah každému respondentovi.

Aby všetko fungovalo tak ako má, musia byť splnené nasledujúce podmienky:

  • Štítky kontaktov musí byť vytvorené v zodpovedajúcej záložke
  • Kontakty musia byť importované spolu s vyššie uvedenými informáciami
  • Importované kontakty musia byť dodané ako respondenti k dotazníku v záložke Mailing

Príklad:

Dobrý deň, [JMENO],
vo firme [FIRMA] pracujete už [OBDOBIE].

Prosíme o hodnotenie času stráveného v našej firme.

Efekt:

Dobrý deň, Peter,
vo firme Netquest.sk pracujete už 2 roky.

Prosíme o hodnotenie času stráveného v našej firme.

Názov dotazníku – makro [TITLE]

Makro Vám umožňuje do obsahu správy umiestniť názov dotazníka, ktorý respondent vyplnil.

Príklad:

Ďakujeme za vyplnenie dotazníka [TITLE]. Výsledky Vám budú zaslané v priebehu 14 dní po ukončení výskumu.

Efekt:

Ďakujeme za vyplnenie dotazníka Rizikové faktory pri výrobe skla. Výsledky Vám budú zaslané v priebehu 14 dní po ukončení výskumu.

Identifikační kód po vyplnění dotazník – makro [VERIFICATION_CODE]

Díky tomuto makru můžete do obsahu zprávy po vyplnění vložit kód identifikující vyplnění dotazníku, který byl vygenerován danému respondentovi.

Príklad:

Ďakujeme za vyplnenie dotazníka. Váš identifikačný kód na predloženie predajcovi je: [VERIFICATION_CODE]

Efekt:

Ďakujeme za vyplnenie dotazníka. Váš identifikačný kód na predloženie predajcovi je:

Parameter external_key – makro [EXTERNAL_KEY]

Pomocou tohto makra je možné odovzdať externý identifikátor na účely pripojenia k individuálnemu vyplnenie dotazníka (odpovede).
Obvykle sa v ňom odovzdáva jedinečný identifikátor klienta (napr. z online systému po prihlásení) alebo zdroj návštevy (napr. External_key = facebook alebo external_key = mailing).

Príklad:

Pre vyplnenie tohto dotazníka, prosím, prejdite na adresu: https://www.netquest.sk/dotaznik/169456/zamestnanecky-prieskum.html?external_key=[EXTERNAL_KEY].

Efekt:

Pre vyplnenie tohto dotazníka, prosím, prejdite na adresu:https://www.netquest.sk/dotaznik/169456/zamestnanecky-prieskum.html?external_key=mailing.

E-mailová adresa respondenta – makro [EMAIL]

Makro zobrazuje e-mailovú adresu respondenta vyplňujúceho dotazník. Môže byť použitá len v prípade najvyššej úrovne zabezpečenia, alebo pri rozosielaní e-mailových pozvánok zo systému Netquest.sk.

Príklad:

Vypĺňate dotazník ako užívateľ [EMAIL], ak toto nie je Váš e-mail, dotazník nevypĺňajte.

Efekt:

Vypĺňate dotazník ako užívateľ [email protected], ak toto nie je Váš e-mail, dotazník nevypĺňajte.

URL adresa dotazníka – makro [HREF]

Makro zobrazuje URL adresu dotazníka, ku ktorému vytvárate pozvánku. Ak vytvárate dotazník s najvyššou úrovňou zabezpečenia, adresa bude obsahovať aj token.

Príklad:

Dobrý deň,
pozývame Vás k vyplneniu dotazníka. Nájdete ho na <a href=[HREF]>tejto adrese</a>.

Efekt:

Dobrý deň,
pozývame Vás k vyplneniu dotazníka. Nájdete ho na tejto adrese.

Odkaz k dotazníku – makro [LINK]

Toto makro má podobné správanie ako vyššie uvedené, prezentuje adresu dotazníka v HTML podobe. Hodí sa, keď pozvánku vytvárate rovnako v HTML jazyku (napr. mailing). Formát takéhoto linku je [HREF] .

Príklad:

<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>Pozvánka k vyplnění</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
</head>
<body style="margin: 0; padding: 0;">
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tr>
<td>
Dobrý deň, radi by sme Vás pozvali na vyplnenie dotazníka … Nájdete ho na adrese: [LINK].
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

Efekt:

<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>Pozvánka k vyplnění</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
</head>
<body style="margin: 0; padding: 0;">
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tr>
<td>
Dobrý deň, radi by sme Vás pozvali na vyplnenie dotazníka … Nájdete ho na adrese <a href=" https://www.netquest.sk/dotaznik/159877/t/d2c2e3/hodnoceni-motivacniho-systemu.html "> https://www.netquest.sk/dotaznik/159877/t/d2c2e3/hodnoceni-motivacniho-systemu.html </a>.
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

Prístupový token do dotazníka – makro [TOKEN]

Vďaka tomu makru môžete v obsahu pozvánky zobrazovať token, vďaka ktorému sa respondent prihlási do dotazníka s najvyššou úrovňou zabezpečenia.

Príklad:

Dobrý deň,
pozývame Vás k vyplneniu dotazníka. Pre jeho vyplnenie je nutné zadať token: [TOKEN].

Efekt:

Dobrý deň,
pozývame Vás k vyplneniu dotazníka. Pre jeho vyplnenie je nutné zadať token: d2c2e3.

Pamätajte, že pri použití najvyššej úrovne zabezpečenia dotazníka môžete použiť makrá [LINK], alebo [HREF] + [TOKEN]. V prvom prípade adresa obsahuje token a systém ho rozpozná automaticky. V druhom prípade sa objaví formulár, do ktorého je token nutné zadať manuálne.

Token spoločne s ID dotazníka – makro [TOKEN @ ID_DOTAZNIKU]

Vďaka tomuto makru môžete zobraziť token, pomocou ktorého respondent získa prístup k dotazníku s daným ID. Podmienkou je, aby sa v zdrojovom a cieľovom dotazníku vyskytoval respondent s rovnakou e-mailovou adresou. Funkcia je užitočná v situácii keď potrebujeme identifikovať respondenta, ale chceme mu dať možnosť napr. zmeniť jazykovú verziu.

Príklad:

Pre vyplnenie tohto dotazníka, prosím, prejdite na adresu:https://www.netquest.sk/dotaznik/169456/t/[[email protected]]/holiday-survey.html

Efekt:

Pre vyplnenie tohto dotazníka, prosím, prejdite na https://www.netquest.sk/dotaznik/169456/t/4g6s8k/holiday-survey.html

Na čo pamätať?

Pomohol Vám tento článok?

Ďakujeme za odpoveď