Sprievodca - Tvorba dotazníku

Kopírovanie strany alebo otázky v dotazníku

Táto funkcia umožňuje kopírovať otázku, alebo stránku dotazníka a tým zefektívniť proces vytvárania dotazníka (nie je potrebné opätovne zadávať tie isté údaje). To je užitočné najmä, ak používate presmerovanie, alebo len chcete znovu použiť už vytvorenú otázku a prípadne ju trochu upraviť.

Ako skopírovať otázku alebo celú stránku?

1.) Prejdite do hlavného menu Tvorba a tu vyberte požadovanú stránku alebo otázku, v ktorej má dôjsť na kopírovanie.

2.) Kliknite na tlačidlo „Kopírovať” – tlačidlo kopírovania sa nachádza v pravom hornom menu konkrétneho typu obsahu (otázky), tlačidlo pre kopírovanie stránky sa nachádza v pravom hornom menu stránky, v ktorej sa aktuálne nachádzate (na obrázku nižšie sa obe tlačidlá nachádzajú pod sebou)

Po vykonaní požadovanej akcie bude skopírovaná otázka umiestnená na koniec stránky, skopírovaná stránka bude umiestnená ako ďalší v poradí (ak sa napr. V dotazníku nachádza iba jedna stránka, stránka č. 2 sa bude nachádzať hneď pod ňou).

Na čo pamätať?

  • Služba umožňuje skopírovanie akékoľvek otázky alebo stránky vytvoreného dotazníka.
  • Kedykoľvek môžete zmeniť poradie otázok, alebo stránok (pozrite sa ako).
  • Pre skopírovanie otázky alebo stránky kliknite na tlačidlo „Odstrániť”, ktoré sa nachádza ako posledná možnosť v identickom menu ako tlačidlo „Kopírovať”.

Pomohol Vám tento článok?

Ďakujeme za odpoveď