Sprievodca - Tvorba dotazníku

Kopírovanie odpovede z inej otázky

Táto funkcia nám umožňuje skopírovanie odpovedí z otázky, ktorá už bola vytvorená, do novo vytváranej otázky. Urýchľuje tak proces tvorby dotazníka. Výhodná je tiež v tom, že nemusíte znova písať tie isté odpovede. Najčastejšie je využívaná pri kopírovaní odpovedí typu veľmi spokojný/a, skôr spokojný/a, stredne spokojný/a, skôr nespokojný/a, veľmi nespokojný/ a), ktoré sú využívané pri množstve podobných otázok.

Ako skopírovať odpovede z predtým pridanej otázky?

1.) Prejdite do hlavného menu Tvorba a kliknite na tlačidlo „Vytvoriť nový obsah”.

2.) Zo zoznamu dostupných otázok vyberte zodpovedajúcu (pozrite sa ako).

3.) Pri vybranej otázke, v spodnej časti jej menu, vyberte možnosť „Kopírovať odpoveď z inej otázky” a následne v zobrazenom zozname dotazníkov vyberte zodpovedajúcu odpoveď a kliknite na ňu.

4.) Vybrané odpovede aktivujte kliknutím na tlačidlo „Vložiť” a následne nové nastavenie otázky uložte kliknutím na tlačidlo „Uložiť”.

Na čo pamätať?

  • Odpovede na otázky môžete kopírovať do rovnakého prieskumu alebo iného prieskumu
  • Kopírovanie zoznamu odpovedí z predtým vytvorených otázok je možné len pri otázkach uzavretých, s jednou, alebo viacerými možnosťami výberu, u otázok maticových s jednou, alebo viacerými možnosťami výberu a u roletky
  • Kopírovanie odpovedí sa oplatí hlavne u otázok rovnakého typu

Pomohol Vám tento článok?

Ďakujeme za odpoveď