Sprievodca - Distribuce dotazníku

Identifikácia respondentov pomocou tokenov

Tokeny, alebo inými slovami prístupové kódy, možno použiť pre dva účely:

  • ak chceme prepojiť vyplnenie s konkrétnym respondentom, ktorého dátami disponujeme,
  • ak chceme zabezpečiť, aby každý z respondentov prieskum dokončil iba raz.

Najjednoduchším príkladom prvého použitia je situácia, kedy máme e-mailové adresy klientov a pošleme im na tento e-mail žiadosť o dokončení prieskumu spokojnosti. Po analýze vyplnení môžeme extrahovať nespokojných zákazníkov, prepojiť negatívne odpovede s e-mailami a podniknúť ďalšie kroky na zlepšenie spokojnosti. Okrem toho môžeme tiež našich respondentov kategorizovať pridaním ďalších informácií k e-mailom, ako je oddelenie alebo región (ďalšie informácie nájdete v článku o štítkoch).

Výber zabezpečenia prieskumu s tokenmi nám dáva istotu, že prieskum bude dokončený rovnakou osobou iba raz.

V nasledujúcom článku je popísaná konfigurácia tokenov pre neskoršie odoslanie e-mailom prostredníctvom mechanizmu Netquest. Pokiaľ chcete distribuovať tokeny iným spôsobom (napr. vytlačením alebo stiahnuť ich export pre iný spôsob vlastnej distribúcie), prosím, prečítajte si tento článok.

Ako nakonfigurovať dotazník s tokenom?

1.) Vyberte konkrétny dotazník a prejdite do hlavného menu Nastavenia.

2.) Na stránke vyhľadajte časť „Bezpečnosť” a tu vyberte poslednú možnosť – „Najvyššia” úroveň zabezpečenia. Tiež sa uistite, že „Identifikácia respondenta” bude zapnutá.

3.) Rozhodnite, či má byť token jednorazový alebo opakovane použiteľný (viac k tomu ďalej v článku)

Dodatočne môžete určiť dobu platnosti tokenov. Po uplynutí tejto doby už nebude možné prieskum pomocou tokenu dokončiť. Predvolená hodnota je 30 dní.

4.) Pre potvrdenie zmien kliknite na tlačidlo „Uložiť” na spodku stránky.

5.) Ak máte nastavenie uložené, prejdite do hlavného menu Zber. Tu vyberte záložku Mailing a následne spôsob, akým chcete kontakty pridať:

  • Importovať zo súboru,
  • zadať manuálne.

Importovať zo súboru

1.) Pri výbere tlačidla „Import zo súboru” sa objaví okno s inštrukciami, čo má súbor spĺňať, aby bol import možný.

2.) Ak je Váš súbor pripravený zhodne podľa inštrukcií, kliknite na tlačidlo „Vybrať súbor CSV alebo XLSX”, zadajte cestu k súboru na svojom disku a kliknite na tlačidlo „Pridať”.

V závislosti na množstve importovaných respondentov, môže ich import do systému trvať od niekoľkých minút – až po niekoľko desiatok minút. Výsledok importovaného súboru bude vyzerať nasledovne:

Na ľavej strane sa nachádzajú importované adresy (stĺpec Respondent), po pravej sú zobrazené individuálne tokeny. Jednotlivých respondentov môžete spoločne s tokenmi zmazať kliknutím na ikonu koša, alebo ich vymazať všetky spoločne, kliknutím na odkaz „Vymazať všetko”, nachádzajúci sa pod zoznamom.

Ak importujete respondentov so štítkami, výsledok môže vyzerať nasledovne:

Zadať manuálne

1.) Kliknite na tlačidlo „Zadať manuálne”. Objaví sa okno, do ktorého zadáte e-mailovú adresu respondenta. V prípade, že máte nadefinované aj štítky respondentov, formulár sa automaticky o tieto polia rozšíri. Zapísaného respondenta pridáte kliknutím na tlačidlo „Pridať”.

Pokiaľ máte pripravený zoznam respondentov, môžete pokračovať na rozoslanie pozvánok. Ako odoslať dotazník s tokenom respondentovi, sa dozviete v článku Posielanie pozvánok k dotazníku s tokenmi.

Ako sa líšia tokeny na jedno a viac použití?

Token na viac použití sa od jednorazového líši v tom, že umožňuje respondentovi opraviť prieskum, ktorý už dokončil. To je užitočné napríklad vtedy, keď si otázka vyžaduje, aby si respondent spomenul na niektoré situácie, alebo keď sa prieskum vykonáva v niekoľkých fázach.

Majte však na pamäti, že tento token neumožňuje vykonať prieskum mnohokrát. To znamená, že jedna osoba bude môcť zadať iba jeden, nie veľa názorov (vyplnení).

Na čo pamätať?

  • Dotazník s tokenom na jedno použitie umožňuje prístup len kompetentným osobám.
  • Token umožňuje iba jedno otvorenie dotazníka respondentom (pozrite sa, ako povoliť respondentovi odloženie dotazníku na neskôr).
  • Najvyšší stupeň zabezpečenia môžete nastaviť iba vtedy, ak v dotazníku ešte neboli nazbierané žiadne dáta.
  • Tokeny môžu byť vygenerované iba pre vlastnú skupinu respondentov.

Pomohol Vám tento článok?

Ďakujeme za odpoveď