Sprievodca - Tvorba dotazníku

Filtrujúce a podmienkové otázky s cestami

Filtrujúce otázky všeobecne nazývané aj vetvenými, alebo otázky podmienkové umožňujú vytvoriť dotazník takým spôsobom, aby respondent odpovedal iba na otázky, ktoré sa týkajú jeho samotného.

Príklad použitia

Pýtame sa respondenta, či využíva internet v mobile. Ak odpovie áno, zobrazíme mu doplňujúce otázky, napr. Akého poskytovateľa používate? Ak odpovie nie, zobrazíme mu otázky napr. Prečo nevyužívate mobilný internet? Alebo ukončíme dotazník, pretože respondent nesplnil naše kritériá.

Ako využiť filtrujúce otázky?

Pre začiatok je vhodné si napr. na papier naplánovať, aké bude rozloženie dotazníka, napr. podľa jednotlivých stránok.

Následne v menu Tvorba pridajte zodpovedajúci počet stránok dotazníka kliknutím na tlačidlo „Pridať ďalšiu stránku”.

Teraz zadajte všetky otázky s ich odpoveďami do dotazníka. Ak ste dodali otázky skôr, nič nie je stratené. Otázky môžete presunúť na požadovanú pozíciu za využitie tlačidla „Zmeniť poradie otázok”.

Pamätajte na to, aby sa relevantné otázky pre respondentov nachádzali na oddelených stránkach a filtrujúce otázky boli pridané ako posledné na príslušné stránky. Platforma Netquest umožňuje presmerovanie respondentov medzi stránkami v závislosti od odpovede na otázku. Nie je však možné zobrazovať podmienené otázky na tej istej stránke, na ktorej sa nachádza filtrujúca otázka.

Vo filtračných otázkach vyberte čo sa má stať s respondentom po vybraní danej odpovede. Pamätajte, že môžete vykonať tento krok len vtedy, keď sa po stránke s filtrujúcou otázkou nachádzajú ďalšie stránky.

Ak chcete z danej stránky vrátiť respondenta na spoločnú stránku pre všetkých alebo ukončiť dotazník, nastavte zodpovedajúci prechod v roletkovom menu „Prejsť na …” nachádzajúcom sa medzi jednotlivými stránkami.

Dôležité

Ak vyžadujete sofistikovanejšiu metódu zobrazenia stránok dotazníka, prečítajte si článok o podmienenom zobrazení stránok.

Na čo pamätať?

  • V prípade komplikovanej logiky, je odporúčané si najskôr rozloženie stránok a prechodov rozpísať na papier a až potom vložiť do platformy Netquest. Respondent vypĺňa Váš dotazník krok za krokom od 1. stránky k poslednej, ak nenarazí na filtrujúcu otázku, ktorá mu môže zmeniť cestu.
  • Prechod nie je možné nastaviť na stránku, na ktorej sa nachádza filtrujúca otázka.
  • Prechod je možné použiť iba pri otázkach s jednou alebo viacerými možnosťami výberu.
  • Nepoužívajte filtrovanie viac ako v jednej otázke na stránke. Presmerovanie nebude fungovať správne, ak sa v otázke 1 na jednej stránke bude nachádzať odpoveď a) a táto bude smerovávať na stránku 3 a v otázke 2 na tej istej stránke, sa nachádza odpoveď b), ktorou bude respondent presmerovaný na stranu 4.
  • Pred publikovaním dotazníka vykonajte testovacie vyplnenie, aby ste odhalli či všetky filtre a prechody fungujú tak ako majú.
  • V prípade otázky s viacerými možnosťami výberu a vytvorením niekoľkých prechodov z rôznych odpovedí, presmerovanie príde z odpovede, ktorá bola označená ako posledná (nachádza sa najnižšie v zozname.

Pomohol Vám tento článok?

Ďakujeme za odpoveď