Sprievodca - Tvorba dotazníku

E-mail pre respondenta po vyplnení dotazníka

Na platforme Netquest môžete respondentovi zaslať automatický e-mail po vykonanom vyplnení. E-mail po vyplnení môže obsahovať napríklad ďakovný text alebo dodatočné potvrdenie o vyplnení. Môžete do neho ale tiež umiestniť prvky, ako sú odmena za vyplnenie (zľavový kupón, odkaz na nákup), výsledok testu a jeho interpretácii, alebo odpovede, ktoré respondent udelil v dotazníku, pokiaľ napr. vykonávate registráciu na udalosť/akciu.

Dôležité

Pamätajte, že možnosť zaslania e-mailu potvrdzujúceho vyplnenie je prístupná iba v dotazníku, v ktorom sa nachádza e-mailová otázka, alebo ak má dotazník najvyšší stupeň zabezpečenia a pozvánky zasielate prostredníctvom Netquest platformy (viac o tejto možnosti v článku).

V prvom prípade je odpoveď zaslaná na adresu uvedenú v dotazníku. V druhom prípade je odpoveď odoslaná na e-mail, na ktorý bola zaslaná pozvánka na vyplnenie.

Ako nakonfigurovať správu potvrdzujúcu vyplnenie dotazníka?

1.) Po nadefinovaní obsahu dotazníka prejdite do hlavného menu Nastavenia a následne vyberte záložku E-mail po vyplnení.

2.) V obsahu zobrazenej stránky nastavte nasledujúce parametre:

Status

Vypína/zapína funkciu e-mail po vyplnení. Pre odosielanie e-mailov po vyplnení je potrebné mať nastavený status „Aktívny”. Ako štandard je nastavený status „Neaktívne”.

Zdroj e-mailovej adresy

Vyberte, na ktorú e-mailovú adresu zašlete informáciu o vyplnení dotazníka. Ak sa vo Vašom dotazníku nachádza e-mailová otázka, môžete využiť e-mail z dotazníka. Ak máte pri dotazníku nastavenú najvyššiu úroveň zabezpečenia, môžete využiť funkciu Rovnaká e-mailová adresa, na ktorú bola zaslaná pozvánka.

Dôležité: ak dotazník nespĺňa niektorú z vyššie uvedených podmienok, stránka e-mail po vyplnení nebude aktívna.

Odosielateľ

Funkcia umožňuje definovať, akú e-mailovú adresu uvidí respondent u pozvánky. Štandardne je nastavený odosielateľ Netquest.sk. Ak využijete možnosť „Zobraziť moju e-mailovú adresu ako adresu odosielateľa”, objaví sa vaša e-mailová adresa, napr. „[email protected] prostredníctvom Netquest.sk”. Ak ste integrovali firemný e-mailový server s Netquest (pozrite sa ako) budú tieto potvrdenia odosielané z tejto e-mailovej adresy.

Subjekt

Pole „Subjekt” umožňuje zadání subjektu zprávy. Jako výchozí je nastaveno Potvrzení vyplnění dotazníku.

Správa

Do tohto poľa možno zapísať znenie správy pre respondenta. V obsahu môžete využiť možnosti pokročilého editora, napr. môžete využiť kolónky „Dynamický obsah”, pomocou ktorého môžete správu personalizovať a vďaka premenným môžete do správy vložiť:

  • Odpovede udelené v dotazníku,
  • údaje respondenta uložené v štítkoch (v prípade použitia tokena),
  • výsledky testu,
  • spätnú väzbu,
  • potvrdzujúci kód,
  • e-mail,
  • názov dotazníka, a iné.

Viac informácií o dynamickom obsahu nájdete v článku Makrá a dynamický obsah v dotazníku, pozvánkach a poďakovaniach.

Na spodku stránky nájdete náhľad správy, vďaka ktorému okamžite uvidíte, ako bude správa vyzerať v e-mailovej schránke príjemcu.

Správa potvrdzujúca vyplnenie dotazníka zaslaná na adresu respondenta môže vyzerať napríklad nasledovne.

Na čo pamätať?

  • Systém náhľadu udelených odpovedí vkladá odpovede udelené v poslednom vyplnenom dotazníku. Na prípravu takejto správy odporúčame najprv vykonať testovacie vyplnenie, aby ste v náhľade videli to isté, čo uvidí respondent.

Pomohol Vám tento článok?

Ďakujeme za odpoveď