Sprievodca - Tvorba dotazníku

Dynamické odpovede závislé na predchádzajúcich odpovediach

Funkcia umožňuje definovať, miesto „na tvrdo” umiestnených odpovedí a využiť respondentom už skôr zodpovedané otázky. Takéto čerpanie odpovedí je možné pri otázkach s viacerými možnosťami výberu a otázkach maticových.

Funkcia nám umožňuje získať konkrétne odpovede a nie iba odpovede, ktoré môžu byť hypotetické alebo veľmi všeobecné, v prípadoch kedy je nami položená otázka presadzovaná.

Predstavme si, že prosíme respondenta o ocenenie chuti čokolád a to na škále od 1 (veľmi zlé) – 5 (veľmi dobré). Použitím dynamických odpovedí môžeme respondenta poprosiť o prehĺbenie názoru týkajúceho sa iba tých elementov, ktoré boli vybrané ako „zlé”, alebo „veľmi zlé” (škála 1 a 2).

Ako využiť predtým udelené odpovede?

1. Pri pridávaní otázky (pozrite sa, ako pridať otázku) zaškrtnite „Zadajte dynamické z predchádzajúcej otázky”.

1

2. Vyberte z roletky odpovede, ktoré respondent buď označil, alebo neoznačil v predchádzajúcej otázke.

3. Následne vyberte otázku, z ktorej majú byť odpovede použité. Môžete vybrať otázku s viacerými možnosťami výberu, alebo maticovú otázku. V prípade maticovej otázky musíte tiež vybrať potrebnú škálu.

2

4. Kliknutím na zelené plus môžete pridať ďalšiu škálu z maticovej otázky, aby ste mohli nastaviť niekoľko škál, ako napr. zlé, veľmi zlé. Po výbere kliknite na „Vložiť”.

3

5. Zmeny potvrdíte kliknutím na „Uložiť”.

4

Na čo pamätať?

  • Funkcia je aktívna len v prípade, keď sa na predchádzajúcich stránkach objaví otázka s viacerými možnosťami výberu, alebo maticová otázka.
  • Skôr udelené odpovede môžu byť využité jedine v uzavretých otázkach s jednou, alebo viacerými možnosťami výberu, maticových otázkach s jednou, alebo viacerými možnosťami výberu, rankingových otázkach, u roletky, u bodovej otázky, alebo u otázky typu „formulár”.
  • Pri analýze takto definovanej otázky má rovnaké odpovede ako otázka, z ktorej ich prevzala.

Pomohol Vám tento článok?

Ďakujeme za odpoveď