Sprievodca - Tvorba dotazníku

Dotazník v cudzom jazyku

Táto funkcia umožňuje vytvorenie dotazníka v inom jazyku ako slovenskom. Výhodné je to hlavne vo výskumoch medzinárodných, multikultúrnych, alebo výskumoch realizovaných na zahraničnom trhu. Toto nastavenie mení jazyk rozhrania dotazníka (zmene podliehajú tlačidlá navigácie a iné statické prvky).

Ako vytvoriť dotazník v cudzom jazyku?

1. Kliknite na hlavnú záložku „Vytvorenie” (1) a následne na odkaz „Nastavenie dotazníka (2).

2. V ponuke „Lokalizácia” (3) vyberte jazyk.

3. Potvrďte zmeny kliknutím na tlačidlo „Uložiť” (4).

4. Efektom vykonaných zmien je zobrazenie rozhrania dotazníka vo vybranom jazyku (nižšie príklad).

Na čo pamätať?

  • Zmene jazyka podlieha iba rozhranie, teda navigačné prvky, tlačidlá, inštrukcie a chybové hlásenia.
  • Otázky musíte, samozrejme, v požadovanom jazyku zadať Vy.
  • Môžete tiež vytvoriť dotazník, v ktorom sa spýtate na preferovaný jazyk a v závislosti na výbere potom respondenta presmerovať na dotazník v relevantnom jazyku. Viac nájdete v článku Presmerovanie medzi dotazníkmi.

Pomohol Vám tento článok?

Ďakujeme za odpoveď