Sprievodca - Slovník pojmů

Respondent

Každú osobu, ktorá odpovedá na otázky v prieskume možno nazvať respondentom. Jej odpovede sú dôležité kvôli účelu štúdie. To sa týka všetkých dopytovaných subjektov bez ohľadu na to či vypĺňajú papierové dotazníky, on-line dotazníky, odpovedajú v telefónnych rozhovoroch alebo zdieľajú svoje názory pri stretnutí s anketárom tvárou v tvár.

Existujú rôzne spôsoby výberu respondenta – niekedy je to určitá skupina ľudí, ktorá sa vyznačuje určitými vlastnosťami (napr. zamestnanci danej spoločnosti) a niekedy sú respondenti vybraní pomocou pravdepodobnostných výskumných predpokladov – náhodne, systematicky, v skupinách alebo vo vrstvách. Tento typ výberu umožňuje najreprezentatívnejšie výsledky.

V závislosti od druhu a účelu prieskumu môže byť vzorka respondentov tvorená malým počtom osôb alebo stovkami či dokonca tisíckami ľudí.

Pomohol Vám tento článok?

Ďakujeme za odpoveď