Sprievodca - Slovník pojmů

Kvalitatívny výskum

Niekedy odpovede na základné otázky typu: koľko? čo? kedy? – nie sú dostačujúce – potom je nutné uchýliť sa k rozsiahlejším výskumným metódam, preniknúť do štruktúry odpovedí respondentov a analyzovať ich nie kvantitatívne, ale kvalitatívne.

Kedy zvoliť kvalitatívny výskum?

Ak nás trápia odpoveď na otázku: prečo náš klient konal určitým spôsobom a nie inak a nie je iný spôsob dosiahnutia určitého efektu, bude vhodné vykonať kvalitatívny výskum.

Metóda sa používa predovšetkým keď:

  • Chceme rozšíriť vedomosti o danej problematike, probléme,
  • Snažíme sa o bližší pohľad na tento problém,
  • Snažíme sa pochopiť mechanizmy pôsobenia skúmaných otázok,
  • Chceme skúsiť nové riešenia a hľadať nápady,
  • Ak chceme získať presné a dôkladné poznatky a informácie od respondentov.

Aké metódy môžeme použiť pre kvalitatívny výskum? V závislosti na individuálnych potrebách sa môžeme rozhodnúť okrem iného pre rozhovory – individuálne i skupinové, prípadové štúdie alebo pozorovania.

Je potrebné si uvedomiť, že kvalitatívny výskum nám na jednej strane umožňuje analyzovať hlbšie než kvantitatívny výskum, ale zároveň je menej systematický. Štatistické metódy, ktoré sú typické pre kvantitatívny výskum, sa tu nepoužívajú.

Pomohol Vám tento článok?

Ďakujeme za odpoveď