Sprievodca - Slovník pojmů

Krížové tabuľky

Predstavenie výsledkov vykonaných ankiet a prieskumov má kľúčový význam – často je to nielen zdroj interných informácií v spoločnosti, ale jedná sa aj o dáta pre zákazníkov, potenciálnych partnerov, atď. Niekedy však na prvý pohľad odpovede respondentov dostačujúce nie sú. Až keď s použitím vhodnej techniky si všimneme nových súvislostí alebo skrytých motívov k odpovedi. Jedným zo spôsobov, ako prezentovať výsledky týmto spôsobom, je krížová tabuľka.

Keď jednoduché „áno” a „nie” nestačí

Krížové tabuľky obsahujú jednoduchý mechanizmus na porovnávanie nazbieraných údajov, aby bolo možné vyvodiť nové a užitočné závery. Aký je princíp tejto metódy? Porovnávajú sa odpovede z dvoch rôznych otázok, vďaka ktorým sledujeme, ako daný respondent odpovedal nielen na jednu otázku, ale aj na ďalšie otázky. To vedie k rade zaujímavých záverov, ako napríklad:

  • analýza vzťahu medzi tým, ako konkrétne skupiny príjemcov (napr. ľudia s vysokoškolským vzdelaním) odpovedali na jednotlivé otázky,
  • rozlišovacie znaky charakteristické pre reakciu danej skupiny ľudí.

Krížové tabuľky sú efektívnou metódou za predpokladu, že sú otázky správne usporiadané. Napríklad má zmysel porovnať otázky:

Aké je vaše vzdelanie?

s:

Už ste niekedy použil/a produkt X?

Viac o možnostiach tvorby krížových tabuliek na platforme Netquest píšeme v článku Krížové tabuľky.

Pomohol Vám tento článok?

Ďakujeme za odpoveď