Sprievodca - Slovník pojmů

CAWI – Computer Assisted Web Interview

V mnohých prípadoch budú výsledky prieskumu spoľahlivé až po vykonanej analýze odpovedí veľkej skupiny respondentov. Vynikajúca metóda, ako ľahko a rýchlo osloviť veľkú skupinu ľudí, je vykonanie prieskumu CAWI (Computer Assisted Web Interview), t. j. prieskumu, v ktorom je respondent požiadaný o vyplnenie elektronického dotazníka.

Ľahké + rýchle + moderné = CAWI

Internetový prieskum sa líši od ostatných metód svojou jednoduchosťou – užívateľ má k nim prístup priamo prostredníctvom webového prehliadača (odkazy na prieskumy možné zaslať do e-mailovej schránky, v informačnom bulletine, umiestniť priamo na webové stránky spoločnosti). Pripravené dotazníky môžu byť doručené tisícom užívateľov súčasne, čo umožňuje zhromažďovať veľké množstvo dát. Okrem textu môžu prieskumy CAWI zahŕňať grafiku, videá alebo zvuky, čo zvyšuje ich atraktivitu a užitočnosť.

Ďalšie výhody metódy zahŕňajú:

  • zníženie nákladov (akonáhle je prieskum pripravený, môže byť zaslaný veľkej skupine respondentov),
  • bez potreby priameho kontaktu,
  • eliminácia rizika chýb, anketárom aj respondentom (jednoduchý spôsob vyplnenia, pokyny).

Pomocou metódy CAWI môžete prieskumy vytvárať rýchlo použitím hotových šablón pripravených odborníkmi.

Na čo pamätať?

Hlavnou nevýhodou online prieskumov je absencia priameho kontaktu s respondentom, a preto tu existuje riziko, že prieskum bude dokončený inou osobou alebo jednou osobou vydávajúcej sa za viac respondentov. Existujú samozrejme spôsoby, ako také postupy obmedziť, napríklad tým, že sa nastaví možnosť vyplniť dotazník z daného zariadenia iba jedenkrát.

Takéto zabezpečenie možno nastaviť v prieskumoch vytvorených na platforme Netquest. Ponúkame rad záruk, napr. prieskumy chránené heslom, tokeny, identifikáciu respondentov.

Vytvořit průzkum CAWI

Pomohol Vám tento článok?

Ďakujeme za odpoveď