Sprievodca - Slovník pojmů

CAPI – Computer Assisted Personal Interview

Naše e-mailové schránky sú každý deň plné požiadaviek na hodnotenie produktov alebo služieb, ktoré sme používali. Niet divu, že v dnešnej dobe sa spoločnosti stále častejšie rozhodujú používať výskumnú metódu pomocou elektronických zariadení, vrátane mobilných telefónov, tabletov, notebookov. Tento typ výskumu zameraného na počítačový prieskum je CAPI, konkrétne Computer Assisted Personal Interview.

CAPI metoda – výhody

Najväčšou výhodou využitia prieskumu CAPI je jeho univerzálnosť – môže byť použitý prakticky všade tam, kde respondentmi sú ľudia, ktorí denne používajú elektronické zariadenia. Medzi najväčšie výhody metódy patrí:

  • vykonávanie prieskumu na diaľku, čo nie je možné v prípade papierového výskumu (PAPI),
  • rýchlosť a účinnosť zberu hodnotenia a názorov,
  • schopnosť rýchlo vykonávať prieskum s veľkou skupinou príjemcov,
  • jednoduchosť tvorby prieskumov a možnosť ich personalizácie,
  • atraktívny vzhľad – možnosť pridania grafov, grafiky, atď.,
  • jednoduchá, často automatizovaná tvorba reportov a analýz.

Pre vykonanie prieskumu CAPI na platforme Netquest kliknite na tlačidlo nižšie.

Vytvořit průzkum CAPI

Pomohol Vám tento článok?

Ďakujeme za odpoveď