Sprievodca - Můj účet

Umiestnenie dotazníka na Vašej internetovej stránke

Táto funkcia umožňuje umiestniť vytvorený dotazník na Vašu internetovú stránku. Umožňuje to podporiť výskum a rozšíriť skupinu potencionálnych respondentov (zvýšenie dostupnosti dotazníka na webe).

Ako umiestniť dotazník na vlastnú internetovú stránku?

1. V hlavnom menu prejdite do záložky „Zber” (1).
2. Kliknite na odkaz „Webová prezentácia” (2).

1

3. Objaví sa obrázkové menu, s možnosťami zobrazenia dotazníka na Vašej internetovej stránke. K dispozícii máte štyri spôsoby.

  • Bočná pozvánka
  • Popup
  • Iframe
  • Widget

2

Bočná pozvánka
Ide o obrázok, ktorý je „prilepený” k lište prehliadača a vďaka tomu je po celú dobu viditeľný. Kliknutím na pozvánku sa otvorí dotazník (vo vrstve, alebo v novej záložke). V základe je zobrazovaný banner pripravený nami, nahrať však môžete akýkoľvek obrázok, vrátane nastavenia kde sa bude zobrazovať.

 1. Po vybraní tejto funkcie sa objaví ponuka nastavenia bočnej pozvánky: obrázok (1), vertikálne zarovnanie (2), alebo horizontálne zarovnanie (3) a akcie po kliknutí (4).
 2. Pre vybratie požadovanej možnosti zaškrtnite zodpovedajúci checkbox.
 3. Skopírujte kód (5) kliknutím na tlačidlo „Kopírovať do schránky”, následne ho umiestnite na konci sekcie BODY Vašej internetovej stránky, čo bude mať za následok, že sa „Bočná pozvánka” objaví na vybranom mieste.
 4. Užitočné je, že každú možnosť môžete otestovať – v prípade bočnej pozvánky na ňu kliknite až sa objaví na stránke (6).

3

Popup

4

Iframe
Je umiestnenie celého dotazníka v ráme konkrétne stránky. Máte možnosť nastavenia šírky a výšky rámu s dotazníkom. Výhodou tohto riešenia je, že na stránke nemusia byť iba dotazník, ale aj iné časti, ako napr. Článok, ku ktorému sa bude dotazník vzťahovať.

 1. Po vybraní tejto funkcie sa objaví ponuka nastavenia iframu: výška a šírka (1).
 2. Skopírujte kód (2) kliknutím na tlačidlo „Kopírovať do schránky”, následne ho umiestnite do sekcie BODY Vašej internetovej stránky.
 3. Po celú dobu editácie máte možnosť náhľadu svojho rámu pred tým, než ho umiestnite na stránku (3).

5

Widget
Je málo invazívnou a veľmi užitočnou formou zbierania názorov týkajúcich sa celej stránky, alebo konkrétnej podstránky. Otázky sú zobrazené v malom okienku v dolnej časti stránky. Ak je dotazník krátky, môžete ho celý umiestniť do widgetu. Ak je dlhší, môžete Widget využiť ako pozvánku s filtrujúcou otázkou, ktorá bude smerovať na samotný dotazník.

POZOR! Widget je v Netquest.sk braný ako samostatný typ dotazníka.
Ak chcete vykonať celú štúdiu pomocou widgetu, pridajte nový prázdny dotazník a vyberte typ štúdie Widget. Ak chcete využiť widget ako pozvánku a filter respondentov, najskôr vytvorte Widget a následne vytvorte vlastný dotazník, na ktorý bude widget respondenta presmerovávať.

Na čo pamätať?

 • Pri editácii widgetu vždy uvidíte náhľad, ako bude vo finále vyzerať na stránke.
 • Umiestnením dotazníka na svoju internetovú stránku zvýšite prístup potencionálnych respondentov.
 • Iframe sa veľmi hodí ako prihlasovací formulár na konkurz, konferencii, alebo inú udalosť. Takýto formulár/dotazník sa dá jednoducho vložiť na stránku.
 • U Popup sa hodí nastaviť časový limit, po ktorom sa popup zobrazí.

Pomohol Vám tento článok?

Ďakujeme za odpoveď