Sprievodca - Můj účet

Dotazník na doméne Vašej spoločnosti/inštitúcie/projektu

Mimo domén Netquest.sk môžete svoj dotazník prezentovať aj na iných doménach, napr. doméne svojej spoločnosti. Cieľom je zvýšenie dôveryhodnosti dotazníka v očiach respondentov. Po vykonaní nižšie popísaných krokov bude Váš dotazník prístupný napr. na adrese: http://dotaznik.mojafirma.sk

Ako konfigurovať vlastnú doménu?

V hlavnom menu zvoľte Zber a na zobrazenej stránke v bloku „Vlastná doména” vložte URL adresu Vašej domény, potom potvrďte kliknutím na tlačidlo „Pridať doménu”.

Po kliknutí na tlačidlo Vám systém poskytne základné inštrukcie, ktorých obsah bude v rovnaký okamih odoslaný na vašu e-mailovú adresu.

Pre zaistenie správneho fungovania služby, musí byť požadovaná doména prevedená na túto adresu: multisite.netquest.sk (záznam typu CNAME). Túto informáciu odovzdajte správcovi domén, prípadne IT oddeleniu Vašej spoločnosti. Akonáhle bude táto zmena uskutočnená, prosím, kontaktujte nás.

Správnosť nastavenia domény vám potvrdíme e-mailom. Po potvrdení budete môcť s doménou pracovať v rámci svojho Netquest účtu.

Správa domén

Užívateľ má možnosť vidieť všetky svoje pridané domény a na ne pripojené prieskumy na jednom mieste – v Správe domén. Ak chcete prejsť na správu, prejdite do Nastavenia účtu a následne do záložky Domény.

V tejto časti používateľského panela môžete Pridať (ďalšiu) doménu, alebo prepojiť vybraný prieskum s už aktívnou doménou.

Vybraný prieskum môžete z domény kedykoľvek odobrať kliknutím na ikonu symbolizujúcu kôš a k doméne pridať iný typ prieskumu.

Na čo pamätať?

  • Pre správnu funkčnosť služby je potrebné nasmerovať doménu na adresu netquest.sk alebo multisite.netquest.sk – zápis typu CNAME (ak nie ste administrátorom domény vo Vašej firme, odovzdajte túto informáciu IT oddeleniu).
  • Po nasmerovaní domény, nás prosím kontaktujte na [email protected] alebo pomocou formulára – adresa domény bude overená, vďaka čomu budeme môcť nakonfigurovať server pre správne fungovanie s adresa domény bude overená, vďaka čomu budeme môcť nakonfigurovať server pre správne fungovanie s Vašou doménou.
  • Po skončení procesu overovania budete informovaní e-mailom. Dodatočne túto informáciu nájdete aj v sekcii Domény v Nastavenie účtu.
  • Umiestnením dotazníka na subdoméne Vašej firmy zväčšíte dôveryhodnosť výskumu v očiach svojich respondentov.
  • Na každej doméne alebo subdoméne budete môcť umiestniť viacero dotazníkov. Svoju doménu môžete spravovať v Nastavenie účtu -> Domény.

Umiestnenie dotazníka na vlastnej doméne je možné zakúpiť jednorázovo v účte Business, pre viac informácií pozrú náš cenník. Účet typu Enterprise a balík VIP túto službu zahŕňajú v rámci ceny predplatného. Iba balíček VIP však umožňuje kombináciu vlastnej domény a inštaláciu Vášho https certifikátu.

Pomohol Vám tento článok?

Ďakujeme za odpoveď