Sprievodca - Instrukce & integrace

Integrácia s SALESmanago – opis operácie

Medzi priority Netquest patrí pohodlie užívateľov a prispôsobenie nástrojov ich individuálnym potrebám. Jednou z funkcií je preto možnosť integrácie s ďalšími platformami, vrátane platformy SALESmanago – platformy pre automatizáciu marketingu, vďaka ktorej môžu spoločnosti zvýšiť svoje tržby tým, že zákazníkom ponúknu personalizované ponuky.

Cieľom integrácie je umožniť Netquest používateľom prenášať dáta z odpovedí na dotazník (otázky a odpovede) na SALESmanago – konkrétne do zoznamu kontaktov na platforme SALESmanago. Inými slovami: integrácia oboch platforiem môže viesť k automatickému získavaniu a aktualizácii informácií o účte (napr. e-mailové adresy respondentov).

Ako integrovať Netquest a SALESmanago?

Najprv je potrebné v menu Nastavenia (účtu) nájsť záložku Integrácia a následne časť pre SALESmanago.

Informácie, ktoré musíme skopírovať do nastavení účtu v Netquest sú: „endpoint”, „client ID” a „API secret”.

API kľúč a údaje pre SALESmanago sú konfigurované iba raz – na úrovni celého účtu. Kľúče možno získať na paneli SALESmanago. Jediné, čo musíte urobiť, je zadať Nastavenia (účtu), vybrať záložku: Integrácia, potom Nastavenia a záložku: Prístup API.

Ak chcete, aby daný dotazník odoslal dáta do SALESmanaga, prejdite prosím do menu Nastavenia a zaškrtnite voľbu: „Odoslať výsledky dotazníka do profilu SALESmanago” (v dolnej časti stránky).

Povolením tejto voľby v nastavení prieskumu definujete tiež tag, ktorým budú označené kontakty, ktoré budú pridané alebo aktualizované týmto konkrétnym dotazníkom.

Po vykonanom uložení začne integrácia pracovať vo vybranom prieskume. To znamená, že po vykonanom vyplnení budú dáta odoslaná na užívateľský účet v SALESManago.

Integrácia môže pracovať v dvoch režimoch:

V prípade, že dotazník bol vytvorený užívateľom, došlo k e-mailovej otázke.
Potom, na základe odpovedí v prvej otázke z dotazníka postaveného na e-mailovej otázke, integrácia vyhľadáva v databáze kontaktov účtu SALESMango kontakt s konkrétnou e-mailovou adresou. V prípade, že:

 • kontakt bude nájdený – aktuálne dáta budú aktualizované o nové polia,
 • kontakt nebude nájdený – systém vytvorí nový kontakt s poľami v SALESmanago.

V prípade, že respondentom bude zaslaný odkaz na dotazník s použitým parametrom smclientid – GET (? Smclientid = …):

 • na základe odoslaného clientId – kontakt je vyhľadávaný v databáze SalesManago a je aktualizovaný o nové polia,
 • id kontaktu zo systému salesManago možno získať pomocou tlačidla Generovať URL, ktoré je k dispozícii v detailoch kontaktu (CRM -> Zoznam kontaktov).

Mali by ste vedieť, že:

 • Integrácia je dostupná len v účtoch Enterprise a balíčku VIP
 • Integrácia využíva metódy upsert a update v rozhraní SalesManago API. Dáta sú zasielané ihneď po vyplnení dotazníka, takže všetky odpovede a otázky z prieskumu sú automaticky zaslané do SALESManago – dáta sú tam dopĺňané alebo aktualizované.
 • Ak chcete zobraziť nové alebo aktualizované kontakty, prejdite na kartu CRM a potom na zoznam kontaktov (Contacts List) vo svojom účte SALESmanago.
 • Údaje z prieskumu sú viditeľné v podrobnostiach kontaktu v záložke Custom details. Polia obsahujú slovo: „dotazník.” + Obsah otázky (medzery sú nahradené spojovníkom a slovenské znaky sú odstránené z obsahu), hodnoty polí sú odpoveďou na otázky.
 • Majte na pamäti, že dĺžka hodnoty poľa nesmie byť dlhšia ako 255 znakov. To znamená, že v prípadoch dlhších hodnôt môžu byť dáta v SALESManago neúplná.
 • Ku kontaktu je pridaný tag (segment) – ten, ktorý bol predtým definovaný v nastavení prieskume.

Rozhodnite sa integrovať so SALESmanago, ak:

 • Máte záujem o profilovanie alebo možnosť kategorizácie a prenosu údajov z prieskumov na ďalšie predajné cesty – integrácia Vám umožní automaticky zhromažďovať a aktualizovať kontaktné údaje (ktoré už v systéme SalesManago existujú)
 • Ak chcete vytvoriť vstupnú stránku, ktorá zhromažďuje potenciálnych zákazníkov – prehľad tu možno dokonale využiť ako nástroj pre zber kontaktov.

Pomohol Vám tento článok?

Ďakujeme za odpoveď