Sprievodca - Distribuce dotazníku

Zber výsledkov na sociálnych sieťach

Vďaka zverejneniu dotazníka na sociálnych sieťach ako sú Facebook, Twitter alebo LinkedIn máte možnosť sa dostať k väčšiemu množstvu potencionálnych respondentov. To môže mať vplyv na väčšiu reprezentatívnosť vašich štúdií. Umiestnením dotazníka na vlastnom profile pomocou jedného kliknutia je funkcia, ktorá uľahčuje zber výsledkov.

Ako uverejniť dotazník na najpopulárnejších sociálnych sieťach?

1.) Po vytvorení dotazníka prejdite do hlavného menu Nastavenia a vyhľadajte sekciu „Zdieľanie”, v ktorej aktivujte možnosť „Respondenti môžu zdieľať dotazník na sociálnych sieťach”.

Aktiváciou tejto možnosti vo svojom dotazníku zobrazíte 3 ikony reprezentujúce 3 sociálne siete (Facebook, Twitter, LinkedIn). Ak respondent klikne na niektorú z nich, bude mať možnosť ľahko zdieľať dotazník na svojom profile.

Na čo pamätať?

  • Uverejnenie dotazníka na sociálnych sieťach je rýchle – najvýhodnejšie je umiestniť dotazník na viacerých stránkach.
  • Na rýchle publikovanie dotazníka je nutné byť v danej službe prihlásený.

Pomohol Vám tento článok?

Ďakujeme za odpoveď