Sprievodca - Distribuce dotazníku

Rozosielanie pozvánok na dotazník z vlastného e-mailu

V predvolenom nastavení Vášho Netquest účtu sú pozvánky rozosielané z poštového servera Netquest.sk, konkrétne z e-mailovej adresy [email protected] Existujú však prípady, v ktorých nie je vhodné rozosielanie e-mailových pozvánok z tejto adresy, a kedy je na mieste prepojenie vlastnej e-mailové adresy s účtom Netquest – pozvánky sú v takomto prípade vierohodnejšie a máte tiež istotu, že správa neskončí v spamovom priečinku respondenta , alebo nebude zablokovaná už na ceste k respondentovi (napr. z dôvodu silného zabezpečenia poštového servera príjemcu).

Ako sme uviedli už vyššie, v takomto prípade prichádza na rad integrácia s poštovým serverom a vybranou e-mailovou adresou Vašej spoločnosti. Písali sme o tom aj na blogu v článku Integrácia s poštovým serverom.

Ako prepojit vlastnú e-mailovú adresu s platformou Netquest

1.) V ľavom hornom menu Účet sa prekliknite do záložky E-mailový server.

2.) Otvorí sa Vám formulár umožňujúci prepojenie vlastnej e-mailovej adresy k účtu Netquest. Do uvedených polí zadajte e-mailovú adresu (ktorú si prajete prepojiť), meno (bude použité ako meno odosielateľa), užívateľské meno a heslo (pre prihlásenie sa k danému e-mailovému účtu), záložný e-mail (pre odosielanie informácií v prípade problémov s prepojením), SMTP nastavenie, veľkosť balíka (maximum odoslaných správ v jednom balíku) spoločne s intervalom (interval v minútach medzi rozosielaním jednotlivých balíčkov). Po zapísaní všetkých zmien kliknite na tlačidlo „Uložiť”.

3.) Pred rozosielaním správ respondentom odporúčame využiť možnosť odoslania testovacej e-mailovej správy. Správa bude odoslaná na Vašu e-mailovú adresu.

Ak ste dostali testovací e-mail, budú od tohto okamihu všetky Vaše pozvánky odosielané z novej e-mailovej adresy. Všetko je pripravené!

Na čo pamätať?

  • Konfigurácia poštového účtu pripomína konfiguráciu akéhokoľvek poštového klienta, ako sú napr. Outlook, Thunderbird. V službe Netquest.sk je nutné zadať rovnaké údaje.
  • Raz zadané nastavenie má vplyv na zasielanie všetkých pozvánok všetkých dotazníkov vo Vašom účte.
  • Ak používate periodické reporty, tieto budú nanovo posielané z tejto adresy.
  • Informácie o vyplnení dotazníka budú aj naďalej zasielané z východiskovej e-mailovej adresy: [email protected]
  • Integrácia s vlastným poštovým serverom je prístupná iba v účte Enterprise a vo VIP balíčku.
  • Dôrazne odporúčame na účely integrácie používať iba neosobné typy e-mailových adries, ako napr. [email protected], [email protected], [email protected], a i.

Pomohol Vám tento článok?

Ďakujeme za odpoveď