Sprievodca - Distribuce dotazníku

Pripomenutie výskumu osobám, ktoré ešte nevyplnili dotazník

Pre použitie tejto funkcie musí mať prieskum najvyššiu úroveň zabezpečenia s aktivovanou identifikáciou respondenta. Táto funkcia vám umožňuje poslať pripomenutie o dokončení prieskumu respondentom, ktorí sa doteraz prieskumu nezúčastnili, a ktorí boli predtým pozvaní e-mailom. Je to účinný spôsob, ako príjemcovia pripomenúť, že chceme, aby prehovoril k danej záležitosti. Odporúčame zaslať toto pripomenutie najdlhšie do 7 dní po odoslaní prvej pozvánky.

Je potrebné pripomenúť, že ak bolo v prvej pozvánke oznámené, že prieskum je anonymný, potom je lepšie neodkazovať priamo na príjemcu ako na individuálnu osobu (vyhlásenie ako „Zistili sme, že ste prieskum ešte nedokončil/a”), a oznámiť pripomenutie všeobecným spôsobom (napr. slovami „Ak ste prieskum ešte nedokončili, urobte to prosím počas nasledujúcich 7 dní”).

O prvej pozvánke k účasti na výskume sa dočítate v článku Odoslanie pozvánky k vyplneniu dotazníka na e-mail. Ak chcete pozvánky posielať z vlastnej e-mailovej adresy, prečítajte si článok Rozosielanie pozvánok z vlastného e-mailu.

Ako odoslať pripomenutie na vyplnenie?

1.) Prejdite do hlavného menu Zber a následne vyberte záložku Mailing.

2.) Ak je v zozname respondentov, v stĺpci „Status” zelená ikonka, znamená to, že pozvánka bola odoslaná. Ak v stĺpci „Vyplnené” nenachádza žiadna informácia, je možné respondentovi pripomenúť pozvánku kliknutím na tlačidlo „Vytvoriť novú pozvánku” v spodnej časti stránky.

3.) Na nasledujúcej stránke vyberte z dostupného menu možnosť „Chcem zaslať pripomienky tým, ktorí dostali pozvánku, ale ešte nevyplnili dotazník” a kliknite na „Ďalší”.

4.) Nasledujte rovnaký postup ako pri prvom rozosielaní. Viac informácií si môžete prečítať v článku Odosielanie pozvánky k vyplneniu dotazníka na e-mail.

Na čo pamätať?

  • Možnosť je prístupná iba v prípade, keď už došlo k predchádzajúcemu odoslaniu pozvánky na vyplnenie a respondent ho do tejto chvíle nevykonal
  • Pripomienka zahŕňa aj respondentov, ktorí s vyplňovaním začali, ale nedokončili ho
  • O tom ako poslať pozvánku na vyplnenie z vlastného poštového servera, sme písali na našom blogu v článku Integrácia s vlastným poštovým serverom

Pomohol Vám tento článok?

Ďakujeme za odpoveď