Sprievodca - Distribuce dotazníku

Prefill – odovzdávanie odpovedí na otázky v URL adrese dotazníka alebo do widgetu

Pomocou funkcie Prefill máte možnosť odovzdávať odpovede na otázky dotazníka pomocou parametrov v URL adrese dotazníku. Funkcia umožňuje napr. ukončiť celý dotazník kliknutím na preddefinovanú odpoveď v tele e-mailu (napr. e-mailová NPS), prípadne odovzdať odpovede na vybrané otázky vo forme jednej rozšírenej url.

Tejto funkcie môžete využiť vo všetkých stupňoch zabezpečenia dotazníka a tiež s kombináciou parametra external_key.

Príkladové adresy

Štandardný odkaz na dotazník môže vyzerať napr. nasledovne: https://www.netquest.sk/dotaznik/404385/spokojnost-zamestnancov.html

V prípade odovzdávania parametrov v URL adrese, môže výsledný odkaz vyzerať napríklad nasledovne: https://www.netquest.sk/prefill/404385/spokojnost-zamestnancov.html?q1=2&[email protected]

Kde platí, že:

 • „q” stanovuje číslo otázky, teda „q1” platí pre prvú otázku, „q2” pre druhú otázku, „q3” pre tretiu, a pod.
 • hodnota za „=” stanovuje číslo odpovede v danej otázke, teda napr. „Q1 = 1” platí pre prvú odpoveď na prvú otázku, „q1 = 3” pre tretiu odpoveď na prvú otázku, a pod.
 • [email protected]” presmeruje používateľa na predvyplnený dotazník s e-mailovú otázkou a predvyplnenou otázkou „[email protected]”.

Ďalší príklad nájdete v článku na blogu.

Podporované otázky s prefill

Otázka s jednou možnosťou výberu – hodnoty parametra q napr. 1,2,3 … označujú každú nasledujúcu odpoveď, kde 1 je prvá z dostupných odpovedí, 2 – druhá, 3 – tretia atď. V prípade nepodporovanej otázky je odpoveď „iné, aké ? „.
Roletka – funguje rovnako ako otázka s jednou možnosťou výberu.
Otázka s viacerými možnosťami výberu – parameter q môže prijať dve, alebo viac hodnôt, napr. Q3 = 1,3,6 zhodne s vybranými odpoveďami. Podobne ako v prípade otázky s jednou možnosťou výberu, nepodporovaná otázka je „iné, aké?”.
Otázka NPS – hodnota parametra q je vybraná hodnotou a nie číslom odpovede. Napr. q2 = 13, kde 13 je hodnotou vybranú respondentom.
Otvorená otázka – hodnota parametra je zadaná odpoveď. Napr. q5 = Dovolenka, pri, mori.
Otázka na počet, e-mail, dátum – hodnota parametra obsahuje zodpovedajúce odpoveď, napr. počet – Q4 = 483, adresa e-mail – [email protected], dátum – q7 = 15% 2F09% 2F2015.
Formulár – odpovede z formulára sú odovzdávané ako nasledujúce hodnoty parametra, napr. v otázke na meno, číslo telefónu, vek: Q8 = Petr, Novak, 987654321,42, ak respondent nezadá priezvisko, hodnoty parametra budú vyzerať takto: Q8 = jan, 987654321,42.
Otázka na počet – pridelené body sú odovzdávané ako nasledujúce hodnoty parametra, napr. Q10 = 15,50,15,50.

Pozor! Ostatné typy otázok nie sú podporované.

Stupne zabezpečenia
Ako je už uvedené vyššie, funkcia je dostupná na všetkých stupňoch zabezpečenia dotazníka.
Stredná – parameter URL musí byť správne zapísaný, ako v prípade odkazu na dotazník.
Vysoká – v URL odkaze sa pristaví heslo k dotazníku pomocou parametra h, napr. ?h = zlozite_heslo.
Najvyššia – v URL odkaze musí byť odovzdaný token pomocou parametra t, napr. ?t = B9e53A.

Logika otázok a odpovedí

V prípade otázok, kde na odpovedi záleží nasledujúce zobrazená otázka, funkcia odovzdávania odpovede v URL adrese funguje správne a logika zostáva zachovaná. Ak je v hodnote parametra q odovzdávaná odpoveď na prvú otázku, na ktorej záleží aká otázka bude zobrazená nasledovne, dotazník verifikuje odpoveď a zobrazí správnu časť.

Zobrazenie čiastočne vyplneného dotazníka

V prípade odovzdávania odpovede v URL adrese na časť otázky, sú stránky dotazníka zobrazené v závislosti od počtu odovzdaných parametrov.
Ak sú odovzdané odpovede na všetky otázky z danej stránky, nebude dotknutá stránka respondentovi zobrazená.
Ak boli udelené odpovede len na časť otázok z danej stránky, bude respondentovi stránka zobrazená tak, aby mohol udeliť len zostávajúce odpovede.

Presmerovanie na externú adresu

Pri využívaní funkcie Prefill funguje aj presmerovanie na externú adresu. Funkcia presmerovanie funguje na každej úrovni dotazníka: presmerovanie z otázky, presmerovanie zo stránky, presmerovanie po ukončení dotazníka.

Funkcia external_key

Odovzdávanie externého identifikátora pomocou parametra external_key funguje rovnakým spôsobom ako v prípade klasického URL odkazu.

Umiestnenie dotazníka na externej adrese

V prípade, kedy je dotazník umiestnený na vlastnej doménovej adrese, vyzerá odkaz dotazníka s využitou funkciou Prefill nasledovne: http (s): //DOMENA/prefill/ID_DOTAZNKU/NADPIS.html? Q1 = … – napr. Http (s): / /www.mojefirma.cz/prefill/159877/hodnoceni-motivacniho-systemu.html?q1=2&q2=3&q3=1,3&q4=spokojenost&q5=Petr,Novak,40&[email protected]&q7=15,50,15 , 50

Použitie Prefill vo widgete

Pomocou funkcie Prefill môžete tiež predvyplniť konkrétnu otázku / y vo widgetu, ale táto vlastnosť vyžaduje menšie prácu programátora.
V tomto prípade sa prenáša jedinečný identifikátor klienta (napr. Z online systému po prihlásení), alebo iné požadované informácie.

Parameter je pridaný javaskriptovou premennou s názvom: widget_prefill.
Premenná musí byť definovaná na každej podstránke, na ktorej je widget zobrazený.

Príkladový kód

Na nižšie uvedenom príklade je abcd jedinečný identifikátor widgetu a 455558 sa rovná ID widgetu, obe hodnoty možno nájsť v užívateľskom paneli v záložke „Kód widgetu na stiahnutie”. Hodnota user12345 je jedinečný identifikátor používateľa (dynamická premenná).

<script type="text/javascript">(function(d,s,u,i){var e=d.createElement(s), p=d.getElementsByTagName(s)[0];e.async=1;e.src=u+'#id='+i; p.parentNode.insertBefore(e,p);})(document,'script','//cloud.netquest.sk/scripts/widget/script.min.js', 'abcd');</script>
 <script type="text/javascript">
    var widget_prefill = {};
    widget_prefill[455558] = {};
    widget_prefill[455558]['q1'] = 'user12345'; 
</script> 

Na čo pamätať?

 • Všetky parametre využívané v URL adrese dotazníka, je najlepšie získať ešte pred vložením dotazníka na externú adresu.

Pomohol Vám tento článok?

Ďakujeme za odpoveď