Sprievodca - Distribuce dotazníku

Posielanie pozvánok k dotazníku s tokenmi

Táto funkcia umožňuje rozposielanie pozvánok na dotazník cez vlastnú databázu respondentov (napr. pracovníkov vo Vašej spoločnosti). Posielanie pozvánok z platformy Netquest.sk umožňuje kontrolu respondentov, ktorí pozvánku otvorili, klikli na odkaz, alebo dotazník vyplnili.

V prípade strednej a vysokej úrovne zabezpečenia má tento článok iba informačný charakter. V týchto prípadoch sa môžu zúčastniť prieskumu aj respondenti, ktorí dostanú prístup do prieskumu, napr. preposlaním URL adresy dotazníka (stredná) a zaslaním prístupového hesla (vysoká).

Ak chcete mať plnú kontrolu nad účastníkmi prieskumu, vyberte najvyššiu úroveň zabezpečenia dotazníka (pozrite sa ako).

Ako rozoslať pozvánky mojim respondentom?

Prejdite do hlavného menu Zber a vyberte záložku Mailing.

Respondentov môžete pridať tromi rôznymi spôsobmi:

Rozosielanie zo zoznamu uložených kontaktov

Kliknite na odkaz „Pridať z kontaktov” a následne vyberte skupinu predtým uložených adries.

 • Kliknite na odkaz „Pridať všetkých z tejto skupiny”, alebo v okne zaškrtnite tie osoby, ktorým bude pozvánka zaslaná.
 • Existuje možnosť vyhľadania konkrétneho kontaktu pomocou vyhľadávacieho poľa.
 • Pre potvrdenie vybraných kontaktov kliknite na tlačidlo „Pridať”.
 • Po pridaní všetkých požadovaných respondentov kliknite na „Ukončiť” a pokračujte s rozoslaním.

Rozosielanie podľa importovaného zoznamu

Kliknite na odkaz „Importovať zo súboru” a následne na tlačidlo „Prehľadávať”, kde vyberte cestu k súboru na Vašom disku.

POZOR!

Pre správne importovanie zoznamu musí byť súbor vytvorený presne podľa návodu – mal by byť vo formáte .csv, alebo .xlsx, v prvom riadku by mal byť štítok „E-mail”, jednotlivé adresy respondentov musia byť samostatne v jednom riadku.

 • Kliknite na tlačidlo „Pridať” pre potvrdenie.
 • Ak chcete tento krok zrušiť, kliknite na odkaz „Zrušiť”.
 • Pokračujte v rozosielaní (krok 2).

Rozosielanie pomocou manuálneho zadávania kontaktov

Kliknite na odkaz „Zadať manuálne”, následne do poľa formulára napíšte konkrétnu e-mailovú adresu a potvrďte kliknutím na tlačidlo „Pridať”.

 • Pre ukončenie manuálneho zadávania kontaktov kliknite na „Ukončiť”.

Pokračujte v rozosielaní – Krok 2:

 • Ak chcete vymazať respondenta, kliknite na ikonu koša pri jeho adrese.
 • Pre zmazanie celého zoznamu kliknite na odkaz „Vymazať všetko”.
 • Hotový zoznam môžete uložiť na disk počítača vo formáte .xlsx (Exportovať do .xlsx), alebo do CSV (Exportovať do CSV).
 • Na prípravu tvorby novej e-mailovej pozvánky kliknite na tlačidlo „Vytvoriť novú pozvánku”.
 • Vyberte typ odoslania a kliknite na „Ďalší”, alebo sa vráťte kliknutím na tlačidlo „Späť”.
 • Vyberte všetky kontakty, alebo z predtým vytvoreného zoznamu vyberte len tie kontakty, ktoré Vás zaujímajú, potom kliknite na „Ďalší”, prípadne sa vráťte kliknutím na tlačidlo „Späť”.
 • Ako prvé zadajte meno odosielateľa.
 • Do textového poľa „Subjekt” napíšte predmet e-mailovej pozvánky a do „Obsahu správy” zadajte znenie pozvánky.

Kliknite na tlačidlo „Odoslať”, pre odoslanie správy adresátom, alebo zvoľte konkrétne podmienky rozoslania pozvánky, ako sú naplánovanie pozvánky v konkrétny deň a hodinu, odoslanie každý deň 1% príjemcov, alebo uloženie pozvánky pre budúce odoslanie.

Na čo pamätať?

 • Hotový zoznam, uložený na disku obsahuje e-mail respondenta, jeho token, odkaz k dotazníku. Umiestnené sú v ňom aj aktuálne informácie o stave vyplnenia dotazníkov.

Pomohol Vám tento článok?

Ďakujeme za odpoveď