Sprievodca - Distribuce dotazníku

Odoslanie pozvánky na vyplnenie dotazníka na e-mail

Táto funkcia Vám umožňuje rozoslať pozvánku na prieskum vlastnej databáze respondentov. Odoslanie pozvánok zo služby Netquest umožňuje neskoršie monitorovanie či jednotliví respondenti správu čítali a klikli na odkaz, alebo či dotazník už vyplnili.

Ako odoslať pozvánku na vyplnenie dotazníka vlastnému zoznamu respondentov?

Prejdite do hlavného menu Zber a následne vyberte záložku Mailing.

Na zobrazenej stránke vyberte spôsob pridania respondentov k prieskumu.

1.) Import zo súboru

Ak ste zvolili túto možnosť, kliknite na odkaz „Importovať zo súboru” a ďalej postupujte podľa inštrukcií v zobrazenom okne. Pokiaľ máte súbor už pripravený, vyberte tlačidlo „Vybrať súbor” a vyhľadajte súbor s kontaktmi na Vašom disku. Pre import respondentov do systému kliknite na tlačidlo „Pridať”.

2.) Manuálne zadanie

Ak ste zvolili túto možnosť, kliknite na odkaz „Zadať manuálne” a do novo otvoreného okna zadajte e-mailovú adresu respondenta. Adresu respondenta potvrdíte kliknutím na tlačidlo „Pridať”.

3.) Pridanie z kontaktov

Ak ste zvolili túto možnosť, kliknite na odkaz „Pridať z kontaktov”. V novo zobrazenom okne vyberte požadované e-mailové adresy respondentov. E-mailové adresy môžete vyhľadávať, alebo vyberať z vytvorených skupín. Po vykonanom výbere potvrďte vloženie adries kliknutím na tlačidlo „Pridať”.

Zoznam respondentov

Za predpokladu, že ste použili niektorú z vyššie uvedených možností, sa zobrazí stránka s výpisom vložených respondentov, podobná tejto:

Ak ste niektorú z e-mailových adries pridali omylom, alebo chcete respondenta odstrániť, kliknite na ikonu symbolizujúcu kôš po pravej strane zoznamu. Hotový zoznam môžete kedykoľvek uložiť na disk vo formáte .xlsx alebo CSV kliknutím na odkazy pod zoznamom respondentov.

Ak si prajete začať prípravu odoslania pozvánky, kliknite na spodné tlačidlo „Vytvoriť novú pozvánku”.

Výber možností pre odoslanie

Na novej stránke vyberte zodpovedajúce pravidlo pre použitú skupinu respondentov.

Následne, podľa zvoleného pravidla rozosielania, vyberte aj konkrétnu skupinu respondentov.

Odoslanie pozvánky – definícia obsahu

Na novej stránke môžete použiť už uložený typ pozvánky, alebo zadefinovať novú pozvánku. V prípade tvorby novej pozvánky zadajte meno odosielateľa.

Zadajte subjekt e-mailu pozvánky a jej obsah správy (tela e-mailu). Okrem všetkých štandardných možností pokročilého editora môžete využiť aj možnosti „Dynamický obsah”, ktorý umožňuje personalizáciu pozvánky.


Dôležité

Ak obsahuje Váš prieskum otázku o jednej možnosti výberu alebo otázku typu NPS, systém automaticky preddefinuje vzhľad pozvánky vložením otázky a všetkých odpovedí do tela e-mailu (ako na obrázku vyššie). Respondent tak bude mať možnosť otázku odpovedať kliknutím na vybranú odpoveď. Vo všetkých ostatných prípadoch systém vygeneruje štandardné odkaz na prieskum.

A nakoniec – ak ste nastavili všetko potrebné, prejdite na spodku stránky na možnosti odoslania. Vybrať môžete z možností okamžitého odoslania, naplánovanie na konkrétny dátum a hodinu, prípadne odoslanie každý deň 1% príjemcov z databázy. Obsah svojej pozvánky tu môžete tiež uložiť pre neskoršie použitie. Všetky zmeny potvrdíte kliknutím na tlačidlo „Odoslať”.

Na čo pamätať?

  • Monitorovanie obdržania pozvánok a vyplnení dotazníka má iba informatívny charakter. Môže sa stať, že respondent dotazník vyplní po skopírovaní odkazu do prehliadača. Avšak, aby to bolo efektívne, musí kliknúť na odkaz. Okrem toho, osoba, ktorá dostala pozvánku, ju môže preposlať ďalej – v takom prípade bude zarátané iba odoslanie nášmu respondentovi.
  • Pripravený zoznam, stiahnutý na disk počítača, obsahuje e-mail respondenta, jeho token a odkaz na prieskum. Sú tu tiež informácie o aktuálnom stave vypĺňaní dotazníka jednotlivými respondentmi.
  • Pokiaľ máte nastavenú najvyššiu úroveň zabezpečenia, sú odkazy na tokeny platné po dobu 90 dní od odoslania. Toto nastavenie však môžete skrátiť v Nastavenie prieskumu, konkrétne v možnosti „Obmedziť platnosť tokenov”.
  • V prípade plánovania budúcej pripomienky pre respondentov, ktorí ešte prieskum nedokončili, bude pripomienka zaslaná tým, ktorí nedokončili prieskum v čase odoslania.
  • Ku každej pozvánke bude pridaná informácia o odosielateľovi. Každý respondent bude mať možnosť sa z príjmu pozvánok odhlásiť. Viac sa k tejto problematike dočítate na našom blogu v článku Možnosť odhlásenia z e-mailovej databázy.

Pomohol Vám tento článok?

Ďakujeme za odpoveď