Sprievodca - Distribuce dotazníku

Monitorovanie postupu vypĺňania dotazníka (Mailing/Vlastná distribúcia)

S touto možnosťou môžete sledovať postup vypĺňania konkrétnou osobou, ktorú ste pozvali prostredníctvom e-mailu. Ľahko môžete zistiť, či bol dotazník konkrétnej osobe odoslaný, či respondent dotazník otvoril, či ho začal vypĺňať a nedokončil, alebo či ho už vyplnil. V závislosti na týchto informáciách sa dá zistiť, komu pozvánku prípadne poslať znova (pozrite sa ako).

Dôležité

Tento typ monitorovania je možný iba s najvyššou úrovňou zabezpečenia dotazníka.

Ako zistiť, či daná osoba dotazník už vyplnila?

Existujú dve možnosti ako zistiť, či konkrétny respondent vyplnil Váš dotazník. Záleží na tom, akou cestou bol doručený respondentovi odkaz na dotazník:

  • E-mailom
  • Vlastnou distribúciou

Sledovanie postupu v záložke Mailing

1.) Prejdite do hlavného menu Zber a následne zvoľte záložku Mailing.

2.) Na otvorenej stránke sa zobrazia aktuálne informácie o postupe vyplnenia u každého respondenta, ktorému bola pozvánka odoslaná. Ak bol dotazník respondentom už vyplnený, v stĺpci „Vyplnené” je vidieť zelená ikonka symbolizujúce vyplnenie s textom „Zobraziť”. Po prekliku na tento odkaz budete presmerovaní na individuálne vyplnenie tohto respondenta (táto možnosť je dostupná iba so zapnutou identifikáciou respondentov)

3.) Dodatočne môžete danú osobu vyhľadať pomocou formulára, ktorý sa nachádza nad zoznamom, alebo všetky dostupné informácie exportovať pomocou odkazov nachádzajúcich sa pod zoznamom.

Sledovanie postupu v záložke Vlastná distribúcia

1.) Prejdite do hlavného menu Zber a následne zvoľte záložku Vlastná distribúcia.

2.) Na otvorenej stránke sa zobrazí informácia, či bol dotazník respondentom (eventuálne jeho zastupujúcim identifikátorom) už vyplnený, alebo nie. V prípade vyplnenia dotazníka sa v stĺpci „Vyplnené” zobrazí zelená ikonka symbolizujúce vyplnenie s textom „Zobraziť”. Po prekliku na tento odkaz budete presmerovaní na individuálnu vyplnenie tohto respondenta (táto možnosť je dostupná iba so zapnutou identifikáciou respondentov)

3.) Dodatočne môžete danú osobou vyhľadať pomocou formulára, ktorý sa nachádza nad zoznamom, alebo všetky dostupné informácie exportovať pomocou odkazov nachádzajúcich sa pod zoznamom.

Na čo pamätať?

  • Identifikácia osôb, ktoré ešte nevyplnili dotazník, umožňuje ich priame motivovanie.
  • Dodatočné monitorovanie dotazníka je možné po zapnutí zasielania upozornení o vyplnenie, prípadne pomocou zasielania periodických reportov.
  • Identifikácia respondentov je možná len s najvyššou úrovňou ochrany dotazníka

Pomohol Vám tento článok?

Ďakujeme za odpoveď