Sprievodca - Distribuce dotazníku

Meranie vyplnení pomocou parametra external_key

Ak potrebujete sledovať zdroje vyplnenie svojich respondentov alebo ak chcete odovzdať jedinečný identifikačný parameter pre dané vyplnenie (napr. ID užívateľa zo systému), použite parameter external_key a jeho pridaním do odkazu Vášho prieskumu.

Parameter je pridaný ako klasický GET parameter do URL adresy prieskumu.

Príkladové URL adresy

https://www.netquest.sk/dotaznik/430498/dotaznik-po-dodani-sluzby.html?external_key=ID123456 

https://www.netquest.sk/dotaznik/430498/dotaznik-po-dodani-sluzby.html?external_key=XYZ

http://dotaznik.mojefirma.cz?external_key=mailing

Opis parametrov odpovede

NázovPopis
external_keyJedná sa o ľubovoľný reťazec alfanumerických znakov. Povolené znaky sú a-z, A-Z, 0-9, bez diakritiky.

Prezentácia a analýza výsledkov

Ak je parameter external_key obsiahnutý v URL dotazníka, zobrazí sa táto informácia na nasledujúcich miestach:

  • Individuálne vyplnenie
  • Export RAW dát do formátu CSV
  • Export RAW dát do formátu XLSX
  • Export do SPSS

V prípade RAW dát a súboru SPSS sa jedná o stĺpec v programe Excel alebo ďalšiu zmenu v programe SPSS.

Na čo pamätať?

  • Dotazník s týmto parametrom je možné vyplniť niekoľkokrát
  • Parameter je možné použiť vo všetkých úrovniach zabezpečenia prieskumu

Pomohol Vám tento článok?

Ďakujeme za odpoveď