Sprievodca - Distribuce dotazníku

Ľahko zapamätateľný odkaz dotazníka

Adresa dotazníka je zároveň jeho vizitka. Je to prvý styk respondenta s dotazníkom. Ak bude moc dlhá a komplikovaná, nebude sa nijako líšiť od ostatných internetových adries.

V platforme Netquest máte možnosť vytvorenia odkazu na subdoméne, napr .: https://vylety.netquest.sk.

Ako vytvoriť elegantný odkaz dotazníka?

V hlavnom menu zvoľte Zber a na zobrazenej stránke v časti „Skrátený odkaz” zadajte požadovaný tvar subdomény. Ak zadáte napr. „Dotaznik”, výsledná URL adresa Vášho dotazníka bude https://dotaznik.netquest.sk

Pre potvrdenie adresy kliknite na tlačidlo „Generovať odkaz”. Nová adresa nahradí pôvodné v hornom poli a bude okamžite dostupná na použitie.

Na čo pamätať?

Pomohol Vám tento článok?

Ďakujeme za odpoveď