Sprievodca - Distribuce dotazníku

Integrácia s Google Analytics – opis operácie

Platforma Netquest umožňuje užívateľom integrovať sa s mnohými platformami a nástrojmi – vrátane služby Google Analytics. To je založené na možnosti zasielania odpovedí zhromaždených v prieskumoch do profilu používateľa v službe Google Analytics, čo umožňuje segmentáciu údajov GA na základe údajov z Netquest.

Podrobnejšie informácie o tom, ako posielať dáta z prieskumu do profilu služby Google Analytics a ako sa budú zobrazovať, sa dozviete v tomto článku.

Prvé kroky – začiatok integrácie

Ak chcete začať integráciu, vložte identifikátor Google Analytics do nastavenia užívateľského účtu vytvoreného na platforme Netquest. Na vykonanie tejto operácie prejdite do menu Nastavenia a potom do záložky Integrácia. Nájdete tu oblasť GA, do ktorej zadajte svoje GA ID a hlavnú doménu.

Zmeny musia byť vykonané aj v nastavení prieskumu. V dolnej časti poľa Integrácia zaškrtnite možnosť Odoslať odpovede užívateľa do služby Google Analytics.

V závere – integrácia s Google Analytics sa aktivuje raz – na úrovni účtu. Prenos dát z konkrétneho dotazníka je súčasťou jeho nastavenia. Treba tiež vziať do úvahy skutočnosť, že vďaka technickým obmedzeniam nie je možné integrovať niektoré typy otázok (napr. vlastné alebo prehĺbené odpovede).

Ako integrácia Netquest a služby Google Analytics funguje?

Na obrazovke s poďakovaním pre vyplnenie prieskumu je umiestnený kód JavaScript. Vyberá odpovede na všetky otázky, zaradí ich do funkcií poskytovaných službou Google Analytics a potom ich odošle ako udalosti na účet užívateľa.

Dôležité!

Integrácia bude fungovať iba v prípade, že respondent vyplní dotazník a nechá si načítať celú stránku s poďakovaním. Ak respondent zavrie prehliadač pred načítaním celej stránky, nemusia byť dáta pre službu Google Analytics odoslaná.

Pomohol Vám tento článok?

Ďakujeme za odpoveď