Sprievodca - Distribuce dotazníku

Generovanie individuálnych odkazov na dotazník s použitím tokenov

V tomto článku sa zameriame na to, ako vygenerovať unikátny odkazy na dotazník bez použitia mailingovej platformy Netquest (rozosielanie pozvánok na e-maily). Respondentov budete môcť vyzvať na vyplnenie prieskumu bez nutnosti odoslania pozvánky a budete mať väčšiu kontrolu na tým, kto váš dotazník vyplní. Vygenerujete odkazy prístupových kódov (tokeny) a vlastné formou distribúcie je doručíte respondentom. Budete môcť tiež vybrať, či si prajete respondentmi identifikovať alebo sa bude jednať o anonymný dotazník.

Ako vygenerovať odkazy na dotazník s tokenmi bez identifikácie respondenta?

1.) Najprv sa uistite, že má Váš dotazník vypnutú identifikáciu respondenta – prejdite do hlavného menu Nastavenia a tu v časti „Bezpečnosť” vyhľadajte „Identifikácia respondenta – vypnuté”.

2.) Ak máte už vybraný konkrétny dotazník, prejdite do hlavného menu Zber a následne do záložky Vlastné distribúcie.

3.) Kliknite na tlačidlo „Generovať prázdne tokeny” a v novo otvorenom okne zadajte počet individuálnych odkazov potrebných na vygenerovanie (1 respondent = 1 odkaz).

4.) Po zadaní stanoveného počtu systém automaticky vygeneruje daný počet odkazov s tokenmi, ktorých zoznam sa behom okamihu zobrazí na stránke. V spodnej časti tejto stránky kliknite na tlačidlo „Exportovať” (do XLSX alebo CSV) a stiahnite súbor s individuálnymi odkazy, ktoré môžete okamžite distribuovať.

Ako vygenerovať odkazy na dotazník s tokenmi so zapnutou identifikáciou respondenta?

1.) Môžete postupovať analogicky ako u vyššie popísaného príklade bez zapnutej identifikácie, ale v hlavnom menu Nastavenia v časti „Bezpečnosť” zapnete identifikáciu respondenta. Alternatívnym riešením je zobrazenie podobného menu priamo v záložke Vlastné distribúcie, kliknutím na odkaz „Kliknite tu pre zmenu nastavenia”.

A v novo otvorenom okne aktivujte možnosť „Identifikácia respondenta” – „Zapnuté”.

2.) Po aktivovaní tejto možnosti sa na stránke objaví nový odkaz „Importovať zo súboru”.

3.) Pri výbere tohto tlačidla sa objaví okno s inštrukciami, čo má súbor spĺňať, aby bol import možný.

4.) Ak je váš súbor pripravený zhodne podľa inštrukcií, kliknite na tlačidlo „Vybrať súbor CSV alebo XLSX”, zadajte cestu k súboru na svojom disku, a potom kliknite na tlačidlo „Pridať”.

V závislosti na množstve importovaných respondentov, títo môžu byť do systému pridaní behom niekoľkých minút – až niekoľkých desiatok minút. Po vygenerovaní sa zobrazí výpis respondentov s poskytnutými údajmi:

5.) V spodnej časti tejto stránky kliknite na tlačidlo „Exportovať” (do XLSX alebo CSV) a stiahnite súbor s individuálnymi odkazy, ktoré môžete okamžite distribuovať.

Dôležité: nezabudnite, že ak chcete k respondentom pridať doplňujúce informácie formou štítkov, musíte štítky najprv zadať v Správe štítkov.

Na čo pamätať?

  • Namiesto toho, aby ste respondentovi poslali odkaz k dotazníku spolu s tokenom, môžete odkaz a token poslať oddelene. Po zadaní adresy prieskume bude respondent požiadaný o zadanie svojho tokenu, aby mohol začať vypĺňať.
  • Hotový zoznam uložený na disku počítača obsahuje identifikátor respondenta, jeho token a odkaz k dotazníku. Ďalej sa tu nachádzajú aj informácie o aktuálnom stave vyplnenia dotazníka.
  • Vďaka tokenu na viac použití, má respondent možnosť zmeniť svoje odpovede v dotazníku, keď bude potrebovať. Nové vyplnenie spôsobí prepísanie pôvodných.

Pomohol Vám tento článok?

Ďakujeme za odpoveď