Sprievodca - Slovník pojmů

Guttmanova stupnica

Účinným nástrojom na testovanie miery prijatelnosti určitých javov medzi respondentami alebo ich postojov k týmto javom je tzv. Guttmanova stupnica. Metóda bola pomenovaná po jej tvorcovi – izraelskom sociológovi a vedcovi. Existuje špecifická postupnosť otázok a vzťah medzi nimi – sú usporiadané hierarchicky a vztahujú sa k rovnakému problému.

Guttmanova stupnica sa často používa k testovaniu postojov alebo názorov, ktoré vzbudzujú polemiku – podľa definície, kladná odpoveď respondenta na prvú otázku určuje rovnakú odpoveď ako tá nasledujúca. Rovnako to platí v každej nasledujúcej otázke.

Guttmanova stupnica – príklad

Súhlasíte s tým, že by v nedeľu mali byť obchody zatvorené?

  • Ano, každú nedeľu
  • Až na jednu nedeľu v mesiaci
  • Iba v niekoľkých konkrétnych dňoch

Ako je vidieť na vyššie uvedenom príklade, Guttmanova stupnica ukazuje, že čím skôr je vyhlásenie zodpovedané kladne, tým väčšia je jeho prijatie v očiach respondenta. Z tohto dôvodu je dôležité otázky postaviť a usporiadať tak, aby viac a viac ovplyvňovali skúmaný rys.

Pomohol Vám tento článok?

Ďakujeme za odpoveď