Sprievodca - API

Výsledky dotazníka

Zoznam operácií pre zdroj

NázovURLPopis
Agregované výsledky/results/aggregated/:id_surveyTáto operácia vracia výsledky dotazníka v CSV formáte. Podoba odpovede je rovnaká, ako je podoba CSV súboru obsahujúceho agregované výsledky, exportovaného z rozhrania Netquest.sk
Ukážkový súbor agregovaných výsledkov môžete stiahnuť tu.
Raw výsledky/results/raw/:id_surveyTáto operácia vracia výsledky dotazníka v CSV formáte. Podoba odpovede je rovnaká, ako je podoba CSV súboru obsahujúceho raw výsledky, exportovaného z rozhrania Netquest.sk
Ukážkový súbor agregovaných výsledkov môžete stiahnuť zde
Meta data (JSON)/results/meta/:id_surveyTáto operácia vracia meta informácie o výsledkoch dotazníka vo formáte JSON. Podoba odpovede je popísaná nižšie.
Raw výsledky (JSON)/results/json/:id_surveyTáto operácia vracia výsledky dotazníka vo formáte JSON. Podoba odpovede je popísaná nižšie. Operácia bude vypnutá 31. decembra 2018. Odporúčame použiť operáciu „Raw výsledky (JSON) – stránkovanie”.
Raw výsledky (JSON) – stránkování/results/paginated-json/:id_surveyTáto operácia vracia výsledky dotazníka vo formáte JSON. Podoba odpovede je popísaná nižšie. Výsledky sú vrátené po 10 záznamoch, najnovšie je na prvej pozícii.

Agregované výsledky

URL

(GET) https://www.netquest.sk/api/results/aggregated/:id_survey

Nepovinné parametre (POST)

NázovPopis
id_responseID vyplnenie použité počas vypĺňania dotazníka.
Parameter nemôže byť odovzdaný, pokiaľ je v rovnaký čas odovzdávaný token
tokenToken respondenta použitý počas vypĺňania dotazníka.
Parameter nemôže byť odovzdaný, pokiaľ je v rovnaký čas odovzdávaný id_response
external_keyMeranie externého parametra respondenta, dodaného systémom klienta
lower_response_dateNajvzdialenejšie možné dátum vyplnenia dotazníka. Ak je tento parameter použitý, budú vrátené iba tie vyplnenie, ktorá prebehla počas odovzdávaného dáta.
Dátum musí byť predstavené v podobe YYYY-MM-DD (napr. 2011-11-20).
upper_response_dateNajbližší možný dátum vyplnenia dotazníka. Ak je tento parameter použitý, budú vrátené iba tie vyplnenie, ktorá prebehla počas odovzdávaného dáta.
Dátum musí byť predstavené v podobe YYYY-MM-DD (napr. 2011-11-20).

Ukážka odpovede

Zde je CSV

Chybové hlášky

400 Zlá požiadavka – Nesprávny formát dátumu.
401 Neautorizovaný – Užívateľ odkazuje na zdroj, ktorý nevlastní.
404 Nenájdené – Nenašiel sa žiadny dotazník daného: id_survey.
406 Neprijateľné – Nebol odovzdaný žiadny parameter: id_survey.
409 Konflikt – Parametre: id_response a: token boli odovzdané súčasne.

Raw výsledky

URL

(GET) https://www.netquest.sk/api/results/search/:id_survey

Nepovinné parametry (POST)

NázovPopis
id_responseID vyplnenie použité počas vyplňovania dotazníka.
Parameter nemôže byť odovzdaný, pokiaľ je v rovnaký čas odovzdávaný token
tokenToken respondenta použitý počas vyplňovania dotazníka.
Parameter nemôže byť odovzdaný, pokiaľ je v rovnaký čas odovzdávaný id_response
external_keyMeranie externého parametra respondenta, dodaného systémom klienta
lower_response_dateNajvzdialenejší možný dátum vyplnenia dotazníka. Ak je tento parameter použitý, budú vrátené iba tie vyplnenie, ktorá prebehla počas odovzdávaného dáta.
Dátum musí byť predstavené v podobe YYYY-MM-DD (napr. 2011-11-20).
upper_response_dateNajbližší možný dátum vyplnenia dotazníka. Ak je tento parameter použitý, budú vrátené iba tie vyplnenie, ktorá prebehla počas odovzdávaného dáta.
Dátum musí byť predstavené v podobe YYYY-MM-DD (napr. 2011-11-20).
unfinishedParameter, ktorý určuje, či sú zahrnuté aj neúplné (čiastočná) vyplnenie.

Ukážka odpovede

Tu je CSV

Chybové hlášky

400 Zlá požiadavka – Nesprávny formát dátumu.
401 Neautorizovaný – Užívateľ odkazuje na zdroj, ktorý nevlastní.
404 Nenájdené – Nenašiel sa žiadny dotazník daného: id_survey.
406 Neprijateľné – Nebol odovzdaný žiadny parameter: id_survey.
409 Konflikt – Parametre: id_response a: token boli odovzdané súčasne.

Meta dáta (JSON)

URL

(GET) https://www.netquest.sk/api/results/meta/:id_survey

Nepovinné parametre (POST)

NázovPopis
id_responseID vyplnenie použité počas vyplnenie.
Parameter nemôže byť odovzdaný, pokiaľ bol v rovnaký čas odovzdaný token
tokenToken respondenta použitý počas vyplnenie dotazníka.
Parameter nemôže byť odovzdaný, pokiaľ bol v rovnaký čas odovzdaný id_response
external_keyExterný parameter meriaci respondenta a prenášaného systémom klienta
lower_response_datePosledný možný dostupné dátum vyplnenia dotazníka. Ak je tento parameter použitý, budú vrátené iba tie vyplnenie, ktorá bola vykonaná po predvedenom dátume.
Dátum musí byť odovzdané v tvare RRRR-MM-DD (napr. 2011-11-20).
upper_response_dateNajbližšie dostupné dátum vyplnenia dotazníka. Ak je tento parameter použitý, budú vrátené iba tie vyplnenie, ktorá bola vykonaná pred odovzdanom dátume.
Dátum musí byť odovzdané v tvare RRRR-MM-DD (napr. 2011-11-20).
unfinishedParameter, ktorý určuje, či sú zahrnuté aj neúplné (čiastočná) vyplnenie.

Ukážka odpovede

[
 {
  "meta": {
    "id": 123456,
    "ip": "127.0.0.1",
    "referer": "http:\/\/facebook.com",
    "date_start": "2014-02-01 12:00:00",
    "date_response": "2014-02-02 12:00:00",
    "finished": "1",
    "external_key": "mailing",
    "token": "12fh47",
    "e-mail": "[email protected]",
    "label1": "Petr",
    "label2": "Novák",
    //....
    "label10": "Pán"
  },
  "time": {
    "real": "9:05",
    "total": "10:10"
  }
 },{
  //další záznam
 }
]

Chybové hlášky

400 Zlá požiadavka – Nesprávny formát dátumu.
401 Neautorizovaný – Užívateľ odkazuje na zdroj, ktorý nevlastní.
404 Nenájdené – Nenašiel sa žiadny dotazník daného: id_survey.
406 Neprijateľné – Nebol odovzdaný žiadny parameter: id_survey.
409 Konflikt – Parametre: id_response a: token boli odovzdané súčasne.

Raw výsledky (JSON)

Operácia bude vypnutá 31. decembra 2018. Odporúčame použiť operáciu „Raw výsledky (JSON) – stránkovanie”

URL

(GET) https://www.netquest.sk/api/results/json/:id_survey

Nepovinné parametre (POST)

NázovPopis
id_responseID vyplnenie použité počas vyplnenie.
Parameter nemôže byť odovzdaný, pokiaľ bol v rovnaký čas odovzdaný token
tokenToken respondenta použitý počas vyplnenie dotazníka.
Parameter nemôže byť odovzdaný, pokiaľ bol v rovnaký čas odovzdaný id_response
external_keyExterný parameter meriaci respondenta a prenášaného systémom klienta
lower_response_datePosledný možný dostupný dátum vyplnenia dotazníka. Ak je tento parameter použitý, budú vrátené iba tie vyplnenie, ktorá bola vykonaná po predvedenom dátume.
Dátum musí byť odovzdané v tvare RRRR-MM-DD (napr. 2011-11-20).
upper_response_dateNajbližší dostupný dátum vyplnenia dotazníka. Ak je tento parameter použitý, budú vrátené iba tie vyplnenie, ktorá bola vykonaná pred odovzdanom dátume.
Dátum musí byť odovzdané v tvare RRRR-MM-DD (napr. 2011-11-20).
unfinishedParameter, ktorý určuje, či sú zahrnuté aj neúplné (čiastočná) vyplnenie.

Ukážka odpovede

[
 {
  "meta": {
    "id": 123456,
    "ip": "127.0.0.1",
    "referer": "http:\/\/facebook.com",
    "date_response": "2014-02-02 12:00:00",
    "external_key": "mailing",
    "token": "12fh47",
    "e-mail": "[email protected]",
    "label1": "Petr",
    "label2": "Novák",
    //....
    "label10": "Pán"
  },
  "time": {
    "total": "184",
    "page1": "20",
    "page2": "30",
    "page3": "40",
    //....
    "pageN": "10"
  },
  "questions":{
   //Otázka s jednou možností výběru
   "1457974":{ //ID otázky
    "number":1, //Číslo otázky
    "content":"Otázka s jednou možností výberu", //Obsah otázky
    "answers":{ //Poskytnuté odpovědi
     "3":"Ostatní", //Číslo odpovědi, obsah odpovědi
     "other3":"Má odpověď" //Uživatelská odpověď zadaná na třetím řádku
    }
   },
   //Otázka s více možnostmi výběru
   "1457975":{
    "number":2,
    "content":"Otázka s více možnostmi výběru",
    "answers":{
     "2":"Kafe", //Číslo odpovědi, obsah odpovědi
     "3":"Ostatní",
     "other3":"Čaj" //Uživatelská odpověď zadaná na třetím řádku
    }
   },
   //Maticová otázka s jednou možností výběru
   "1457976":{
    "number":3,
    "content":"Maticová otázka s jednou možností výběru",
    "answers":{
     "1":{ //Odpověď/číslo řádku
      "2":"Ne" //Číslo rozsahu (sloupec), obsah rozsahu
     },
     "2":{
      "3":"Nevím"
     },
     "3":{
      "2":"Ne"
     },
     "justif2":"Protože jsem tak řekl", //Zdůvodnění pro odpověď na 2. řádku
     "other3":"Má odpověď" //Odpověď respondenta na 3. řádku
    }
   },
   //Maticová otázka s více možnostmi výběru
   "1457977":{
    "number":4,
    "content":"Maticová otázka s více možnostmi výběru",
    "answers":{
     "1":{ //Odpověď/číslo řádku
      "1":"Ano", //Číslo rozsahu (sloupec), obsah rozsahu
      "2":"Ne"
     },
     "2":{
      "2":"Ne",
      "3":"Nevím"
     },
     "3":{
      "1":"Ano",
      "2":"Ne"
     },
     "other3":"Má odpověď" //Odpověď respondenta na 3. řádku
    }
   },
   //Otevřená otázka
   "1457978":{
    "number":5,
    "content":"Otevřená otázka",
    "answers":[ //Následující odpovědi
     "Otevřená odpověď"
    ]
   },
   //Rankingová otázka
   "1457979":{
    "number":6,
    "content":"Rankingová otázka",
    "answers":{
     "1":3, //Číslo odpovědi, pozice
     "2":2,
     "3":1
    }
   },
   //Roletka
   "1457980":{
    "number":7,
    "content":"Roletka",
    "answers":{
     "2":"2. prvek" //Číslo odpovědi, obsah odpovědi
    }
   },
   //Formulář
   "1457981":{
    "number":8,
    "content":"Formulář",
    "answers":{
     "1":"Petr", //Číslo odpovědi, odpověď respondenta
     "2":"Novák"
    }
   },
   //Posuvníková otázka
   "1457982":{
    "number":9,
    "content":"Posuvníková otázka",
    "answers":{
     "1":10 //Odpověď/číslo řádku, pozice posuvníku
    }
   },
   //Numerická otázka
   "1457983":{
    "number":10,
    "content":"Numerická otázka",
    "answers":[ //Následující odpovědi
     "124"
    ]
   },
   //E-mailová otázka
   "1457984":{
    "number":11,
    "content":"Prosím zadejte svoji e-mailovou adresu",
    "answers":[ //Následující odpovědi
     "[email protected]"
    ]
   },
   //Datumová otázka
   "1457985":{
    "number":12,
    "content":"Prosím zadejte datum svého narození",
    "answers":[ //Následující odpovědi
     "23/05/2014"
    ]
   },
 //NPS otázka    
   "1457974":{ //ID otázky     
    "number":14, //číslo otázky     
    "content":"Na základě vašich zkušeností s námi, jaká je pravděpodobnost, že byste nás doporučil/a svým známým?", //Obsah otázky
    "answers":{ //udělené odpovědi      "10":"9", //číslo odpovědi, obsah odpovědi      
     "other4":"Protože jste skvělí!" // vlastní odpověď, zadáná do třetího řádku     
   }    
   }, 
 //Otázka s pevným počtem odpovědí
   "1457986":{
    "number":13,
    "content":"Pevný počet odpovědí",
    "answers":{
     "1":80, //Číslo odpovědi, odpověď poskytnutá respondentem
     "2":20
    }
   }
  },
  "points": { //Nepovinná sekce, dostupná pouze pro Testy / Hodnocení
    "max": 100, //Maximální počet bodů k nasbírání
    "total": 80, //Počet nasbíraných bodů
    "percentage_result": "80%", //Procentuální výsledek
    "feature1": { //Výsledek pro vlastnost číslo 1
      "sum": 40,
      "avg": "4.5"
    },
    "feature2": {
      "sum": 30,
      "avg": "3.5"
    }
  },
  "feedback": "Toto je zpětná vazba pro respondenta v testu" // Zpětná vazba
 },{
  //Další záznam
 }
]

Chybové hlášky

400 Zlá požiadavka – Nesprávny formát dátumu.
401 Neautorizovaný – Užívateľ odkazuje na zdroj, ktorý nevlastní.
404 Nenájdené – Nenašiel sa žiadny dotazník daného: id_survey.
406 Neprijateľné – Nebol odovzdaný žiadny parameter: id_survey.
409 Konflikt – Parametre: id_response a: token boli odovzdané súčasne.

Raw výsledky (JSON) – stránkovanie

URL

(GET) https://www.netquest.sk/api/results/paginated-json/:id_survey

Nepovinné parametre (POST)

NázovPopis
id_responseID vyplnenie použité počas vyplnenia.
Parameter nemôže byť odovzdaný, pokiaľ bol v rovnaký čas odovzdaný token
tokenToken respondenta použitý počas vyplnenia dotazníka.
Parameter nemôže byť odovzdaný, pokiaľ bol v rovnaký čas odovzdaný id_response
external_keyExterný parameter meracie respondenta a prenášaného systémom klienta
lower_response_datePosledný možný dostupné dátum vyplnenia dotazníka. Ak je tento parameter použitý, budú vrátené iba tie vyplnenie, ktorá bola vykonaná po predvedenom dátume.
Dátum musí byť odovzdané v tvare RRRR-MM-DD (napr. 2011-11-20).
upper_response_dateNajbližší dostupný dátum vyplnenia dotazníka. Ak je tento parameter použitý, budú vrátené iba tie vyplnenie, ktorá bola vykonaná pred odovzdanom dátume.
Dátum musí byť odovzdané v tvare RRRR-MM-DD (napr. 2011-11-20).
unfinishedParameter, ktorý určuje, či sú zahrnuté aj neúplné (čiastočná) vyplnenie.
pageParameter, ktorý určuje, ktorá stránka sa zobrazí.

Ukážka odpovede

[
 {
  "meta": {
    "id": 123456,
    "ip": "127.0.0.1",
    "referer": "http:\/\/facebook.com",
    "date_response": "2014-02-02 12:00:00",
    "external_key": "mailing",
    "token": "12fh47",
    "e-mail": "[email protected]",
    "label1": "Petr",
    "label2": "Novák",
    //....
    "label10": "Pán"
  },
  "time": {
    "total": "184",
    "page1": "20",
    "page2": "30",
    "page3": "40",
    //....
    "pageN": "10"
  },
  "questions":{
   //Otázka s jednou možností výběru
   "1457974":{ //ID otázky
    "number":1, //Číslo otázky
    "content":"Otázka s jednou možností výberu", //Obsah otázky
    "answers":{ //Poskytnuté odpovědi
     "3":"Ostatní", //Číslo odpovědi, obsah odpovědi
     "other3":"Má odpověď" //Uživatelská odpověď zadaná na třetím řádku
    }
   },
   //Otázka s více možnostmi výběru
   "1457975":{
    "number":2,
    "content":"Otázka s více možnostmi výběru",
    "answers":{
     "2":"Kafe", //Číslo odpovědi, obsah odpovědi
     "3":"Ostatní",
     "other3":"Čaj" //Uživatelská odpověď zadaná na třetím řádku
    }
   },
   //Maticová otázka s jednou možností výběru
   "1457976":{
    "number":3,
    "content":"Maticová otázka s jednou možností výběru",
    "answers":{
     "1":{ //Odpověď/číslo řádku
      "2":"Ne" //Číslo rozsahu (sloupec), obsah rozsahu
     },
     "2":{
      "3":"Nevím"
     },
     "3":{
      "2":"Ne"
     },
     "justif2":"Protože jsem tak řekl", //Zdůvodnění pro odpověď na 2. řádku
     "other3":"Má odpověď" //Odpověď respondenta na 3. řádku
    }
   },
   //Maticová otázka s více možnostmi výběru
   "1457977":{
    "number":4,
    "content":"Maticová otázka s více možnostmi výběru",
    "answers":{
     "1":{ //Odpověď/číslo řádku
      "1":"Ano", //Číslo rozsahu (sloupec), obsah rozsahu
      "2":"Ne"
     },
     "2":{
      "2":"Ne",
      "3":"Nevím"
     },
     "3":{
      "1":"Ano",
      "2":"Ne"
     },
     "other3":"Má odpověď" //Odpověď respondenta na 3. řádku
    }
   },
   //Otevřená otázka
   "1457978":{
    "number":5,
    "content":"Otevřená otázka",
    "answers":[ //Následující odpovědi
     "Otevřená odpověď"
    ]
   },
   //Rankingová otázka
   "1457979":{
    "number":6,
    "content":"Rankingová otázka",
    "answers":{
     "1":3, //Číslo odpovědi, pozice
     "2":2,
     "3":1
    }
   },
   //Roletka
   "1457980":{
    "number":7,
    "content":"Roletka",
    "answers":{
     "2":"2. prvek" //Číslo odpovědi, obsah odpovědi
    }
   },
   //Formulář
   "1457981":{
    "number":8,
    "content":"Formulář",
    "answers":{
     "1":"Petr", //Číslo odpovědi, odpověď respondenta
     "2":"Novák"
    }
   },
   //Posuvníková otázka
   "1457982":{
    "number":9,
    "content":"Posuvníková otázka",
    "answers":{
     "1":10 //Odpověď/číslo řádku, pozice posuvníku
    }
   },
   //Numerická otázka
   "1457983":{
    "number":10,
    "content":"Numerická otázka",
    "answers":[ //Následující odpovědi
     "124"
    ]
   },
   //E-mailová otázka
   "1457984":{
    "number":11,
    "content":"Prosím zadejte svoji e-mailovou adresu",
    "answers":[ //Následující odpovědi
     "[email protected]"
    ]
   },
   //Datumová otázka
   "1457985":{
    "number":12,
    "content":"Prosím zadejte datum svého narození",
    "answers":[ //Následující odpovědi
     "23/05/2014"
    ]
   },
  //NPS otázka    
   "1457974":{ //ID otázky     
    "number":14, //číslo otázky     
    "content":"Na základě vašich zkušeností s námi, jaká je pravděpodobnost, že byste nás doporučil/a svým známým?", //Obsah otázky
    "answers":{ //udělené odpovědi      "10":"9", //číslo odpovědi, obsah odpovědi      
     "other4":"Protože jste skvělí!" // vlastní odpověď, zadáná do třetího řádku     
   }    
   }, 
   //Otázka s pevným počtem odpovědí
   "1457986":{
    "number":13,
    "content":"Pevný počet odpovědí",
    "answers":{
     "1":80, //Číslo odpovědi, odpověď poskytnutá respondentem
     "2":20
    }
   }
  },
  "points": { //Nepovinná sekce, dostupná pouze pro Testy / Hodnocení
    "max": 100, //Maximální počet bodů k nasbírání
    "total": 80, //Počet nasbíraných bodů
    "percentage_result": "80%", //Procentuální výsledek
    "feature1": { //Výsledek pro vlastnost číslo 1
      "sum": 40,
      "avg": "4.5"
    },
    "feature2": {
      "sum": 30,
      "avg": "3.5"
    }
  },
  "feedback": "toto je zpětná vazba na respondenta v testu" // Zpětná vazba
 },{
  //Další záznam
 }
]

Chybové hlášky

400 Zlá požiadavka – Nesprávny formát dátumu.
401 Neautorizovaný – Užívateľ odkazuje na zdroj, ktorý nevlastní.
404 Nenájdené – Nenašiel sa žiadny dotazník daného: id_survey.
406 Neprijateľné – Nebol odovzdaný žiadny parameter: id_survey.
409 Konflikt – Parametre: id_response a: token boli odovzdané súčasne.

Pomohol Vám tento článok?

Ďakujeme za odpoveď